Μηχανικός Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Έχει ως βασική αποστολή το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την εφαρμογή των πληροφορικών και επικοινωνιακών συστημάτων.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στο γραφείο του σε καλές συνθήκες εργασίας με κανονικό ωράριο, που μπορεί όμως να υπερβεί λόγω φόρτου εργασίας. Χρειάζεται να μετακινείται συχνά, αφού είναι απαραίτητο να παρακολουθεί σεμινάρια και ημερίδες, που αφορούν τις εξελίξεις γύρω από το επάγγελμά του ή για την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο ειδικός πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων πρέπει να διακρίνεται για την ευρύτητα των γνώσεών του, τη δημιουργική και ερευνητική σκέψη, την προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα του χώρου της Πληροφορικής, τη μεθοδικότητα και υπευθυνότητα και βεβαίως από τη διάθεσή του να ενημερώνεται συνεχώς, παρακολουθώντας σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια και εκθέσεις που αφορούν το αντικείμενό του.

Σπουδές:
Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει στα τμήματα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σάμος) και Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη).

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως στέλεχος στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα σε εφαρμογές, όπως τηλε-εργασίας, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ελέγχου αερομεταφορών, διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων υγείας, τηλεϊατρικής, εμπορίου κ.λ.π.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ