Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η τεχνολογία παραγωγής και η διοίκηση-διαχείριση των μονάδων παραγωγής, ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής είναι το αντικείμενό του. Μπορεί να εργάζεται μόνος του ή να έχει συνεργασία και με άλλους επιστήμονες.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου γενικά καλές. Πολλές φορές, όμως, λόγω αυξημένων υποχρεώσεων, υπερβαίνει το κανονικό ωράριο εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι μεθοδικός, οργανωτικός και υπεύθυνος, να είναι συνεργάσιμος και να διαθέτει διοικητικές ικανότητες.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχουν τα πολυτεχνικά Τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Έχει πολλές δυνατότητες απασχόλησης σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το είδος των προϊόντων που κατασκευάζουν.

Οι αρμοδιότητές του είναι διοικητικές και ασχολείται με το σχεδιασμό και τη διοίκηση συστημάτων και εγκαταστάσεων παραγωγής, την ανάπτυξη και διοίκηση πληροφορικών συστημάτων, πολυμέσων, τηλεματικών εφαρμογών, καθώς και ηλεκτρονικού εμπορίου, με το σχεδιασμό προϊόντων με Η/Υ, με την εφοδιαστική (logistics), τη μελέτη και το σχεδιασμό ρομποτικών εγκαταστάσεων, την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, την οργάνωση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, τη μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτών και το τεχνολογικό μάρκετινγκ.

Τα ιδιωτικά γραφεία και οι εταιρείες συμβούλων οργάνωσης προσλαμβάνουν μηχανικούς παραγωγής που συμμετέχουν στην εκπόνηση μελετών σχεδιασμού και χωροταξίας εργοστασίων, οργάνωσης αποθηκών και διακίνησης υλικών, πληροφορικών συστημάτων προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής, τεχνικοοικονομικής σκοπιμότητας επενδύσεων.

Όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, υπουργείο Εθνικής Άμυνας κ.ά.) διαθέτουν τμήματα μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, στα οποία οι μηχανικοί παραγωγής έχουν όλα τα εφόδια για να εργαστούν.

Δυνατότητες απασχόλησης υπάρχουν και σε άλλους οργανισμούς (π.χ. τράπεζες), που διατηρούν συχνές συναλλαγές με βιομηχανικές επιχειρήσεις. Μπορεί να εργαστεί και ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)