Μηχανικός Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η εισαγωγή της πληροφορικής στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και δικτύων, η τεχνική υποστήριξη των Η/Υ και η ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων Η/Υ και ηλεκτρονικού εμπορίου είναι το αντικείμενο της εργασίας του.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, που συνήθως είναι καλές, συχνά όμως επισκέπτεται επιχειρήσεις για ενημέρωση και παροχή τεχνικής υποστήριξης των πληροφοριακών τους συστημάτων. Επίσης, πολλές φορές ταξιδεύει για να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο αντικείμενο της εργασίας του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι αποφασιστικός, επινοητικός και παρατηρητικός. Να έχει ομαδικό πνεύμα για να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους συνεργάτες του. Οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις της νέας τεχνολογίας στον τομέα της πληροφορικής.

Σπουδές:

Σπουδές προσφέρονται στα Πολυτεχνικά Τμήματα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων των Α.Ε.Ι.:

Τομείς Απασχόλησης:
Κύριο αντικείμενο ενασχόλησης των επαγγελματιών αυτών, είναι η μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, συντήρηση, έρευνα, επίβλεψη λειτουργίας και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τα πάσης φύσεως ηλεκτρονικά και υπολογιστικά συστήματα, τις εγκαταστάσεις τους και τις εφαρμογές τους γενικότερα στους επιστημονικούς τομείς:

1. της Ηλεκτρονικής, ιδίως δε των ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων όπως σχεδιασμός αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων, αισθητήρια, ηλεκτρονικά συστήματα ισχύος, ολοκληρωμένα κυκλώματα, ηλεκτροακουστικά συστήματα, συστήματα μετρήσεων και επεξεργασίας δεδομένων οπτοηλεκτρονικές συσκευές και οι εφαρμογές αυτών.

2. των Τηλεπικοινωνιών και των Τηλεπικοινωνιών Συστημάτων, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ιδίως η ενσύρματη ή ασύρματη επικοινωνία ή μετάδοση πληροφοριών, τα κέντρα μεταγωγής, τα ενσύρματα ή ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας, τα συστήματα πολυπλεξίας, η κινητή τηλεφωνία τα δορυφορικά συστήματα και κάθε άλλη ανάλογη εφαρμογή αυτών.

3. των Πληροφορικών Συστημάτων, στον οποίο περιλαμβάνονται οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ως μέσα αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών, η σχεδίαση ή η κατασκευή και η εφαρμογή τους σε παραγωγική, λειτουργική ή άλλη διαδικασία ή η παροχή υπηρεσιών στη βιομηχανία, στην οργάνωση γραφείων ή υπηρεσιών, στις τηλεπικοινωνίες, στις εκδόσεις, στις ηλεκτρονικές συσκευές. Με τον όρο Πληροφορικά Συστήματα νοούνται οι αρχιτεκτονικές υπολογιστών, περιφερειακές μονάδες, έμπειρα συστήματα, τεχνολογία λογισμικού, επικοινωνία χρήστη Η/Υ, τηλεματική, πολυμέσα.

4. των Συστημάτων, ιδίως δε των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνων και των πάσης φύσεως εφαρμογών του.

Μπορεί να εργαστεί και ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)