Μηχανικός Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του αποτελεί η παραγωγή, η μετατροπή, η μεταφορά, η αποθήκευση και η χρήση συμβατικών και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Ο Μηχανικός Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ασχολείται με τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων από θεσμική, οργανωτική και οικονομική άποψη και τις επιπτώσεις της διαχείρισης αυτής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ακόμη, μελετά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ενέργειας, συντάσσει εκθέσεις και προτείνει μέτρα αναφορικά με το σχεδιασμό και τη χάραξη ενεργειακής πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Επίσης, έργο του αποτελεί η επιστημονική έρευνα στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της διοίκησης επιχειρήσεων σε πρακτικές και περιβαλλοντολογικά επιθυμητές λύσεις, οι οποίες θα βοηθούν τη βιομηχανία και γενικότερα την οικονομία του τόπου. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού συνεργάζεται με άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες σε παγκόσμιο επίπεδο, για τη σχεδίαση και υλοποίηση καινοτόμων στην παραγωγή, μεταφορά και χρήση των ενεργειακών πόρων.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε εξειδικευμένο εργαστήριο, αλλά και στην ύπαιθρο πραγματοποιώντας επιτόπιες έρευνες χρήσης ενέργειας σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες. Όταν βρίσκεται στην ύπαιθρο, συχνά έρχεται αντιμέτωπος με άσχημες καιρικές συνθήκες, και δεν ακολουθεί συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Η πολύωρη ορθοστασία και η έντονη σωματική κόπωση χαρακτηρίζουν την εργασία του.

Όταν εργάζεται σε εργαστήριο, δημιουργεί προσομοιώσεις τεχνολογιών μεταφοράς και διαχείρισης ενέργειας, συντάσσει τις αναφορές του, γράφει άρθρα ή προτείνει λύσεις στον τομέα της βιομηχανικής τεχνολογίας. Παράλληλα, ταξιδεύει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό προκειμένου να λαμβάνει μέρος σε συνέδρια, επιμορφωτικά σεμινάρια ή έρευνες παγκόσμιας εμβέλειας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διαθέτει κριτικό πνεύμα, ικανότητα αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων και κυρίως ικανότητα σύλληψης, σχεδιασμού και υλοποίησης καινοτόμων ιδεών στον τομέα της τεχνολογίας περιβάλλοντος και της διαχείρισης ενεργειακών πόρων. Επίσης, πρέπει να αγαπά τη φύση και να έχει φυσική αντοχή και ευκινησία, γιατί κάποιες φορές χρειάζεται να εργαστεί κάτω από δύσκολες κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.

Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται, επίσης, πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και ειδικών προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες προϋποθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση για τη νομοθεσία, αλλά και τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Κοζάνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών το 2009, σύμφωνα με το Π.Δ. 47 (ΦΕΚ 61 τ.Α’/27.04.2009).

Τομείς Απασχόλησης :
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, κυρίως σε θέσεις ενεργειακού διαχειριστή στη βιομηχανία, σε επιχειρήσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαιοειδών προϊόντων (ΔΕΗ, Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, Δημόσια Επιχείρηση Φωταερίου κ.ά.), σε θέσεις σχεδιασμού και διαχείρισης ενεργειακών πόρων και στο νέο διαγραφόμενο κλάδο των επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας, καθώς και στον τομέα των κτιρίων των έργων και των κατασκευών. Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί στη δημόσια διοίκηση διευκολύνοντας τον ενεργειακό σχεδιασμό και τη χάραξη ενεργειακής πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τέλος, μπορεί να εργαστεί στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (τεχνική – επαγγελματική), εφόσον παρακολουθήσει παιδαγωγικά μαθήματα.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)