Μεσίτης Σπιτιών και Οικοπέδων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η εξεύρεση σπιτιών και οικοπέδων για λογαριασμό των πελατών που εκπροσωπεί αποτελεί το αντικείμενο της εργασίας του. Ειδικότερα, ο μεσίτης μεσολαβεί για να συνδυάσει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τις προτιμήσεις ή τις ανάγκες των πελατών του με τα διαθέσιμα προς πώληση ή ενοικίαση ακίνητα που διαπραγματεύεται.

Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα οικονομικά δεδομένα που έχει καταχωρήσει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του, με σκοπό να φέρει σε επικοινωνία τους υποψήφιους αγοραστές – ενοικιαστές με τους πωλητές – ιδιοκτήτες των ακινήτων. Συνοδεύει, επίσης, όσες φορές χρειαστεί τους πελάτες του στα διαθέσιμα ακίνητα με σκοπό να τους τα παρουσιάσει, ώστε να αποκτήσουν μια εικόνα για το αν πληρούν ή όχι τις απαιτήσεις και προσδοκίες τους.

Επίσης, υποδεικνύει στους πελάτες του ευκαιρίες για αγορά, πώληση, ή ενοικίαση κατοικιών και οικοπέδων και καταχωρεί σε διαφημιστικά έντυπα και εφημερίδες τα προς πώληση ή ενοικίαση ακίνητα. Τέλος, μπορεί να συμμετέχει στη σύναψη των συμβολαίων, και εισπράττει την προμήθειά του μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο μεσίτης σπιτιών και οικοπέδων ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και συνήθως διαθέτει δικό του μεσιτικό γραφείο. Το ωράριο εργασίας του δεν είναι σταθερό. Εργάζεται συνήθως με προγραμματισμένα καθημερινά ραντεβού, ακόμη και απογεύματα ή Σαββατοκύριακα και απαιτείται να μετακινείται πολύ συχνά όταν συνοδεύει τους πελάτες του στην τοποθεσία των ακινήτων.

Πρόκειται για ένα αρκετά κουραστικό και απαιτητικό επάγγελμα εφόσον είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει και να επισκέπτεται με τους πελάτες του τα διαθέσιμα προς πώληση ή ενοικίαση ακίνητα.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι φιλικός, συνεπής, να έχει ευχέρεια λόγου και να διαθέτει διαλλακτικότητα, πειθώ και ικανότητα για διαπραγματεύσεις. Η άνεση στις κοινωνικές επαφές με ανθρώπους από όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις και η άριστη γνώση της αγοράς ακινήτων στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την άσκηση του έργου του.

Ακόμη, είναι ανάγκη να λειτουργεί, πολλές φορές, με κατανόηση και να συμμερίζεται την αγωνία και το άγχος των πελατών του, στην προσπάθειά τους να βρουν την πιο συμφέρουσα για αυτούς λύση. Τέλος, απαραίτητη θεωρείται η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και της αγγλικής γλώσσας.

Σπουδές:
Δεν απαιτούνται ειδικές σπουδές για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος αλλά η μόρφωση μπορεί να βοηθήσει τον νεοεισερχόμενο στο επάγγελμα που του λείπει η εμπειρία. Συνεπώς, σπουδές στις δημόσιες σχέσεις, στα οικονομικά και στη διαφήμιση βοηθούν σημαντικά για την ταχύτερη επαγγελματική καταξίωση. Συνιστάται, επίσης, κάθε νέος επαγγελματίας να εργάζεται σε κάποιο από τα υπάρχοντα μεσιτικά γραφεία για να δοκιμάσει τις δυνατότητές του και να γνωρίσει τα μυστικά του επαγγέλματος.

Τομείς Απασχόλησης

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του μεσίτη κατοχυρώνονται με το Π.Δ. 248 και τα άρθρα 703 – 707 του Αστικού Κώδικα. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος της ειδικότητας του μεσίτη, χορηγείται από το Εμπορικό Επιμελητήριο, μετά από πενταετή προϋπηρεσία σε μεσιτικό γραφείο. Απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος είναι το απολυτήριο λυκείου και η εγγραφή στο Εμπορικό Επιμελητήριο.

Ο μεσίτης ακινήτων μπορεί να εργαστεί αρχικά ως υπάλληλος σε μεσιτικά γραφεία και σε μερικά χρόνια να ανοίξει δικό του γραφείο. Αμείβεται με προμήθεια για διαμεσολάβηση στην πώληση ή ενοικίαση. Αυτό σημαίνει ότι οι αποδοχές του παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με το ύψος των πωλήσεων και την προσφορά και ζήτηση στην αγορά ακινήτων.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ