Μανάβης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η αγορά, η αποθήκευση, η συντήρηση και η πώληση φρούτων, λαχανικών, ζαρζαβατικών και άλλων τέτοιων εμπορευμάτων είναι το αντικείμενο της εργασίας του.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι λειτουργικός, φωτεινός, καθαρός και άνετος για να δημιουργεί ένα φιλικό περιβάλλον στους πελάτες. Πρόκειται για κουραστικό επάγγελμα αφού η συνεχής ορθοστασία και η πίεση που δημιουργούν οι συνεχείς επαφές με τους πελάτες του είναι χαρακτηριστικά της καθημερινής ζωής του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διαθέτει ηρεμία, υπομονή, οργανωτικότητα, μεθοδικότητα και ευγένεια. Ακόμη, πρέπει να τηρεί τους κανόνες υγιεινής, να έχει επιμελημένη εμφάνιση και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Σπουδές:
Δεν απαιτούνται σπουδές για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Η ύπαρξη κάποιου χρηματικού κεφαλαίου για τη δημιουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης καθώς και βασικών γνώσεων που σχετίζονται με την οικονομική και λογιστική διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία του καταστήματος είναι χρήσιμες, για την ευκολότερη προσέγγιση του επαγγέλματος.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται ως υπάλληλος σε καταστήματα πώλησης οπωροκηπευτικών, σε μεγάλα σούπερ μάρκετ κ.ά. ή ως ελεύθερος επαγγελματίας με δική του επιχείρηση.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)