Κυβερνοαγρότης (Διαχειριστής Παραγωγής Μέσω Διαδικτύου)

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Πρόκειται για τον αγρότη που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, προκειμένου να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, τις καλλιεργητικές φροντίδες, τις καιρικές συνθήκες, βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής, καλύτερες αγορές ή εναλλακτικές καλλιέργειες. Ειδικότερα, ο κυβερνοαγρότης είναι σε θέση να χειρίζεται με ευκολία τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορεί να αναζητά με κριτικό τρόπο χρήσιμες ιστοσελίδες στον κυβερνοχώρο, ενημερώνεται για τις εξελίξεις και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων στην αγορά, πληροφορείται για σύγχρονους τρόπους τυποποίησης των προϊόντων του, αξιολογεί τις εναλλακτικές δυνατότητες αναφορικά με επενδυτικές δραστηριότητες και στη συνέχεια εφαρμόζει την καλλιεργητική τακτική την οποία θεωρεί πιο αποδοτική και αξιοποιήσιμη.

Επίσης, έχει πρόσβαση σε ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς κ.λπ., όπου πληροφορείται τις προόδους της γεωπονικής επιστήμης, μελετά τα αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό αναφορικά με νέες καλλιεργητικές μεθόδους, αξιολογεί τη δυνατότητα εφαρμογής τους στη γη του και επιλέγει τι μπορεί να εφαρμόσει, ενώ μπορεί να συμβουλευτεί κάποιον έμπειρο γεωπόνο.

Ακόμη, παρακολουθεί σεμινάρια και προγράμματα τηλεκπαίδευσης, επισκέπτεται διαδικτυακές πύλες, εξειδικευμένες ηλεκτρονικές γεωργικές βιβλιοθήκες και συμμετέχει σε διαδραστικά δίκτυα επικοινωνίας με καταξιωμένους επαγγελματίες, όπου υποβάλλει τα ερωτήματά του και λύνει πιθανές απορίες και προβληματισμούς του σε ποικίλα θέματα του ενδιαφέροντός του.

Πέρα, όμως, από τα παραπάνω εκτελεί όλες τις υπόλοιπες αγροτικές εργασίες και ασχολείται με την καλλιέργεια φυτών και οπωροφόρων δέντρων σε αγροτικές εκτάσεις ή θερμοκήπια, παράγει αγροτικά προϊόντα και τα διαθέτει προς πώληση και μαζική κατανάλωση αξιοποιώντας όλη την επιστημονική γνώση που έχει επεξεργαστεί και εφαρμόσει με τη βοήθεια των διαδικτυακών στοιχείων που έχει συλλέξει και της συναφούς επαγγελματικής κατάρτισης που πιθανόν έχει πραγματοποιήσει.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στο ύπαιθρο ή σε θερμοκήπια, όπου εκτελεί όλες τις γεωργικές εργασίες. Όταν αποθηκεύει ή συσκευάζει τα αγροτικά προϊόντα του εργάζεται σε κλειστούς χώρους (αποθήκες κ.λπ.), ενώ συχνά χρειάζεται να μετακινείται προκειμένου να αγοράσει σπόρους, φάρμακα, εργαλεία ή να πωλήσει τη σοδειά του. Η εργασία του είναι χειρωνακτική και δύσκολη, καθώς συχνά εργάζεται σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, που πολλές φορές καταστρέφουν τη σοδειά του.

Ακόμη, εργάζεται για πολλές ώρες σκυφτός, σηκώνει βάρη, χειρίζεται αγροτικά μηχανήματα, ενώ δεν ισχύουν για εκείνον οι Κυριακές και οι αργίες. Τον υπόλοιπο χρόνο του εργάζεται όπου έχοντας πρόσβαση στο διαδίκτυο, συλλέγει και αποθηκεύει χρήσιμες πληροφορίες, ενημερώνεται για χρηματοδοτούμενα προγράμματα και νέες καλλιεργητικές μεθόδους και παίρνει αποφάσεις για τις επενδυτικές του δραστηριότητες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγάπη για τη φύση και την ενασχόληση με χειρωνακτικές εργασίες, η καλή φυσική κατάσταση και σωματική δύναμη, η αντοχή στην εργασία κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες θεωρούνται βασικές προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.

Επιπλέον, είναι αναγκαία η καλή γνώση βασικών προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, η δεξιότητα περιήγησης στο διαδίκτυο και χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η κριτική ικανότητα, το ευρύ πνεύμα και η συνεχής ενημέρωση για τις προόδους της γεωπονικής επιστήμης και την ανάπτυξη νέων μεθόδων καλλιέργειας της γης.

Σπουδές:
Η ενασχόληση με το επάγγελμα του αγρότη δεν απαιτεί ιδιαίτερες σπουδές, όμως ο κυβερνοαγρότης χρειάζεται εκπαίδευση σε βασικές έννοιες της πληροφορικής και κατάρτιση σε νέες μορφές καλλιέργειας και χρήση γεωργικής τεχνολογίας.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί, ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσής του, στον ιδιωτικό τομέα, ή ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας την καλλιέργεια γεωργικών εκτάσεων με σύγχρονες μεθόδους και παράγοντας ποιοτικά προϊόντα, ανταγωνιστικά στην παγκόσμια αγορά.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)