Κοσμετολόγος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο κοσμετολόγος είναι ο επιστήμονας που παρασκευάζει τη χημική σύνθεση και εξετάζει τη δομή και την ποιότητα των καλλυντικών.

Αναλυτικότερα, το έργο του κοσμετολόγου είναι η σύνθεση των καλλυντικών σε μια βιομηχανία, ο έλεγχος της ποιότητας των καλλυντικών και των ειδών συσκευασίας κατά την παραγωγή και η διατήρηση αρχείου με φακέλους που περιέχουν στοιχεία για τη σύνθεση όλων των προϊόντων που παράγει η βιομηχανία στην οποία εργάζεται.

Ακόμη, ο κοσμετολόγος έρχεται σε επαφή με τους ελεγκτικούς φορείς (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων κ.λπ.) για λογαριασμό της βιομηχανίας την οποία εκπροσωπεί, διεξάγει έρευνα, συνθέτει φόρμουλες και ελέγχει τα προϊόντα σε πανεπιστημιακά εργαστήρια (πολλές φορές με την επιδότηση του επιχειρηματικού κόσμου), ελέγχει την καταλληλότητα των καλλυντικών για λογαριασμό διάφορων ενώσεων, που σκοπό έχουν την προστασία του καταναλωτή και προτείνει αλλαγές στη σύνθεση των προϊόντων.

Οι κοσμετολόγοι εργάζονται σε χημικά εργαστήρια εξοπλισμένα με σύγχρονα όργανα, όπως είναι τα μίξερ, οι αντλίες, τα υδρόλουτρα, τα γεμιστικά και κλειστικά μηχανήματα, τα ηλεκτρονικά μικροσκόπια, οι δοκιμαστικοί σωλήνες, οι ηλεκτρονικές ζυγαριές κ.λπ. Τα εργαστήρια μπορεί να λειτουργούν σε βιομηχανικές μονάδες, σε αντιπροσωπείες καλλυντικών, σε ιδιωτικά κέντρα ερευνών ή σε πανεπιστημιακά ιδρύματα κ.λπ.

Συνθήκες Εργασίας:
Η εργασία του κοσμετολόγου είναι αρκετά πολύπλοκη και διεξάγεται σε εργαστήριο. Συνήθως οι ώρες εργασίας ακολουθούν το τυπικό ωράριο, αλλά μπορεί να υπάρξουν υπερωρίες για τις ανάγκες κάποιου πειράματος ή της αυξημένης παραγωγής ενός προϊόντος.

Αναγκαίες είναι ορισμένες προφυλάξεις που απαιτούνται γενικά μέσα στον κλειστό χώρο των εργαστηρίων για την ασφάλεια των εργαζομένων, όπως η ρόμπα, τα χειρουργικά γάντια, η πυρασφάλεια κ.λπ.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο κοσμετολόγος πρέπει να διαθέτει υπομονή, συνέπεια, και ικανότητα σύνθεσης και συνδυασμού υλικών, και ομαδικό πνεύμα καθώς είναι απαραίτητο να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες για την εκτέλεση της εργασίας του. Επίσης είναι απαραίτητο να έχει γνώσεις χημείας και φαρμακολογίας.

Σπουδές:
Σπουδές για το επάγγελμα του κοσμετολόγου παρέχονται στα τμήματα Χημείας των Πανεπιστημίων. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Παράλληλα, σπουδές Κοσμετολόγου παρέχονται στα τμήματα Αισθητικής και Κοσμετολογίας των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο κοσμετολόγος μπορεί να εργαστεί στο τμήμα έρευνας και τεχνολογίας ή στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου σε βιομηχανίες καλλυντικών ή σε κέντρο ερευνών, ινστιτούτα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, κλπ. Μπορεί ακόμα να εργαστεί στο τμήμα έρευνας σε αντιπροσωπείες εισαγωγής πρώτων υλών ή καλλυντικών.

πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ