Κοινωνιολόγος με Ειδίκευση στο Κράτος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο Κοινωνιολόγος με ειδίκευση στο Κράτος μελετά το κράτος από θεωρητική και ιστορική σκοπιά (π.χ., το κράτος στη φιλελεύθερη και τη μαρξιστική θεωρία), και αναλύει τις διάφορες αντιλήψεις που αναπτύχθηκαν σχετικά με το ρόλο και το περιεχόμενό του.

Πιο συγκεκριμένα, διερευνά τις μορφές μετεξέλιξης του κράτους, τα όργανα που ασκούν τις βασικές λειτουργίες του καθώς και τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους λαμβάνονται οι πολιτικές και κοινωνικές αποφάσεις. Ακόμη, μελετά τις κοινωνικές δυνάμεις που επηρεάζουν την πολιτική ζωή σε ένα κράτος και τους θεσμούς πολιτικής οργάνωσης και δράσης που αναπτύσσονται σ’ αυτό, ώστε να συμβάλει στην κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων και της πολιτικής ζωής.

Ιδιαίτερο αντικείμενο της έρευνάς του αποτελούν θέματα, όπως η εκπαίδευση ως μηχανισμός αναπαραγωγής της κοινωνίας και η σχέση της με το κράτος, ο ρόλος των ΜΜΕ και η διαμόρφωση της κοινής γνώμης, η έννοια της κυριαρχίας, ο ρόλος των κοινωνικών τάξεων, η θεωρία των ελίτ και οι σχέσεις πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής εξουσίας κ.ά. Τέλος, ο συγκεκριμένος επαγγελματίας ερμηνεύει τα δεδομένα που συλλέγει και συγκρίνει τα πορίσματά του με εκείνα άλλων ερευνητών (Οικονομολόγων, Πολιτικών Επιστημόνων κ.ά.), που εργάζονται στο ίδιο ή σε συναφή πεδία.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο και σχολική τάξη, όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός, με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου, ή ως υπάλληλος ακολουθώντας το ωράριο δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ως ερευνητής, εργάζεται σε γραφείο. Η εργασία του είναι πνευματική και μπορεί να εκτελείται σε ποικίλους χώρους, όπως σε βιβλιοθήκες, σε γραφεία ακαδημαϊκών χώρων, ή στην κατοικία του, σε ωράρια που καθορίζει ο ίδιος.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ερευνητική διάθεση, το ανοιχτό μυαλό, το υψηλό αίσθημα καθήκοντος καθώς και η επαγγελματική ευσυνειδησία, η υπομονή, η επιμονή, η αναλυτική και συνθετική ικανότητα καθώς και η αγάπη για την έρευνα αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του.

Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες, προϋποθέτουν ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του.

Τέλος, η πολύ καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και η άριστη γνώση ξένων γλωσσών διευκολύνουν την εργασία του.

Σπουδές:

Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Κοινωνιολογίας μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο των ενδιαφερόντων τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ινστιτούτα ή ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, ιδρύματα, σωφρονιστικά καταστήματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπουργεία, νομαρχίες, διαφημιστικές εταιρείες, Μ.Μ.Ε. κ.ά.

Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ