Κοινωνιολόγος με Ειδίκευση στην Κοινωνιολογία του Περιβάλλοντος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η μελέτη των σχέσεων του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με τον κοινωνικό περίγυρο. Πιο συγκεκριμένα, ο Κοινωνιολόγος με ειδίκευση στην Κοινωνιολογία του Περιβάλλοντος εξετάζει τη σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ κοινωνίας και περιβάλλοντος και διερευνά τις ατομικές και κοινωνικές συμπεριφορές (π.χ., περιβαλλοντικές αξίες και πεποιθήσεις) απέναντι στο περιβάλλον.

Ακόμη, διερευνά τον πολιτικό ρόλο που παίζουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για την πρόληψη περιβαλλοντικών καταστροφών και αναλύει τις διάφορες μορφές περιβαλλοντικής πολιτικής που αναπτύσσονται σήμερα στα πλαίσια της Ε.Ε. για την προστασία του φυσικού, κοινωνικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερο αντικείμενο της εργασίας του αποτελεί στις μέρες μας η διερεύνηση του χάσματος μεταξύ περιβαλλοντικής συνείδησης και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς καθώς και η εξέλιξή της ως αποτέλεσμα επηρεασμού της από τα ΜΜΕ. Τέλος, αναλύει τα προβλήματα και τις συγκρούσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και συμμετέχει σε ειδικές διεπιστημονικές επιτροπές προκειμένου να βοηθά στη χάραξη γενικότερης πολιτικής σε θέματα περιβάλλοντος.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο και σχολική τάξη, όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός, με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου, ή ως υπάλληλος ακολουθώντας το ωράριο δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και οργανισμών.

Ως ερευνητής, εργάζεται σε γραφείο. Η εργασία του είναι πνευματική και μπορεί να εκτελείται σε ποικίλους χώρους, όπως σε βιβλιοθήκες, σε γραφεία ακαδημαϊκών χώρων, ή στην κατοικία του, σε ωράρια που καθορίζει ο ίδιος.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Εκτός από τη θεωρητική και την εμπειρική του κατάρτιση, οφείλει να αγαπά την έρευνα, να ανατρέχει στη σχετική βιβλιογραφία και να τηρεί την επιστημονική δεοντολογία και πρακτική.

Ακόμη, πρέπει να είναι υπεύθυνος, παρατηρητικός, προσεκτικός, αντικειμενικός, διακριτικός, σοβαρός, συνεπής, αποφασιστικός, οργανωτικός, υπομονετικός και ιδιαίτερα μεθοδικός και να διαθέτει συνθετική και αναλυτική ικανότητα και κριτική σκέψη.

Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες, προϋποθέτουν ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του.

Τέλος, η πολύ καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και η άριστη γνώση ξένων γλωσσών διευκολύνουν τη δουλειά του.

Σπουδές:

Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Κοινωνιολογίας μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο των ενδιαφερόντων τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, ιδρύματα, σωφρονιστικά καταστήματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μ.Μ.Ε., ινστιτούτα ή ερευνητικά κέντρα κ.ά.

Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)