Κοινωνιολόγος με Ειδίκευση στην Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο Κοινωνιολόγος με ειδίκευση στην Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο του. Ειδικότερα, εξετάζει τις διάφορες μορφές ψυχαγωγίας (παθητική, ενεργητική κ.ά.), καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία επηρεάζει την ψυχαγωγία.

Για παράδειγμα, ο συγκεκριμένος επαγγελματίας αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη κοινωνία των πόλεων έχει κλείσει τον άνθρωπο στο διαμέρισμά του και το «βομβαρδίζει» με παθητική ψυχαγωγία (π.χ., τηλεόραση).

Τέλος, ιδιαίτερο αντικείμενο της έρευνάς του είναι θέματα, όπως η χειραγώγηση της ψυχαγωγίας από την πολιτεία για την εξυπηρέτηση διαφόρων σκοπών (π.χ., απόσπαση της προσοχής των πολιτών από καίρια ζητήματα), η αύξηση του κόστους ζωής, που συνδέεται με την κάλυψη αναγκών του ελεύθερου χρόνου (π.χ., δαπάνες για αγορά αγαθών και υπηρεσιών), οι συνέπειες από την κατάκτηση του ελεύθερου χρόνου (π.χ., δημιουργία οικισμών δεύτερης κατοικίας, ανάπτυξη εσωτερικού και διεθνούς τουρισμού) κ.ά.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο και σχολική τάξη, όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός, με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου, ή ως υπάλληλος ακολουθώντας το ωράριο δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ως ερευνητής, εργάζεται σε γραφείο. Η εργασία του είναι πνευματική και μπορεί να εκτελείται σε ποικίλους χώρους, όπως σε βιβλιοθήκες, σε γραφεία ακαδημαϊκών χώρων, σε πολιτιστικούς χώρους ή στην κατοικία του, σε ωράρια που μπορεί να καθορίζει ο ίδιος.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγάπη για την έρευνα, το ανοιχτό μυαλό, η υπομονή, η επιμονή, η αναλυτική και συνθετική ικανότητα αποτελούν βασικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος. Ακόμα, απαιτούνται υπευθυνότητα, συνέπεια, ακρίβεια, μεθοδικότητα, παρατηρητικότητα και αντικειμενικότητα.

Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες προϋποθέτουν ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του.

Τέλος, η πολύ καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και η άριστη γνώση ξένων γλωσσών διευκολύνουν την εργασία του.

Σπουδές:

Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι πτυχιούχοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ινστιτούτα ή ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς, νοσοκομεία, ιδρύματα, σωφρονιστικά καταστήματα, συμβουλευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες, υπουργεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, διαφημιστικές εταιρείες, Μ.Μ.Ε.  κ.ά.

Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)