Κοινωνιολόγος με Ειδίκευση στην Κοινωνιολογία του Αθλητισμού

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η μελέτη και η έρευνα του αθλητισμού ως μέρος του κοινωνικού και πολιτικού γίγνεσθαι αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εργασίας του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κοινωνιολόγος με ειδίκευση στην Κοινωνιολογία του Αθλητισμού διερευνά τη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων μέσω της αθλητικής δραστηριότητας. Ακόμη, προσδιορίζει τις κοινωνικές συνθήκες και εξαρτήσεις που επηρέασαν τα πρώτα βήματα του (ελληνικού) αθλητισμού και μετέπειτα τον καθιέρωσαν ως έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς στη σύγχρονη κοινωνία.

Ιδιαίτερο αντικείμενο της εργασίας του αποτελούν θέματα όπως βία και αθλητισμός, κίνηση και αποκλίνουσα συμπεριφορά, αθλητισμός και περιβάλλον, ελεύθερος χρόνος και αθλητισμός, κουλτούρα και αθλητισμός, άσκηση και υγεία, αθλητισμός και εξωτερική πολιτική κ.ά.

Χωρίς αμφιβολία, το φαινόμενο του αθλητισμού είναι δημιούργημα της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και του πολιτισμού μιας κοινωνίας, με την οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένος.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο και σχολική τάξη, όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός, με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου, ή ως υπάλληλος ακολουθώντας το ωράριο δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και οργανισμών.

Ως ερευνητής, εργάζεται σε γραφείο. Η εργασία του είναι πνευματική και μπορεί να εκτελείται σε ποικίλους χώρους, όπως σε βιβλιοθήκες, σε γραφεία ακαδημαϊκών χώρων ή στην κατοικία του, σε ωράρια που καθορίζει ο ίδιος.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Εκτός από τη θεωρητική και εμπειρική του κατάρτιση, οφείλει να αγαπά την έρευνα και να διαθέτει υπευθυνότητα, αμεροληψία και αντικειμενικότητα. Η διερεύνηση και η αιτιολόγηση των σύγχρονων μορφών αθλητισμού απαιτούν συνθετική και αναλυτική ικανότητα, ανοιχτό μυαλό, παρατηρητικότητα, οργάνωση, υπομονή, επιμονή και ιδιαίτερη μεθοδικότητα.

Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες, προϋποθέτουν ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του.

Τέλος, η πολύ καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και η άριστη γνώση ξένων γλωσσών διευκολύνουν τη δουλειά του.

Σπουδές:

Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Κοινωνιολογίας μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο των ενδιαφερόντων τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ινστιτούτα ή ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς, νοσοκομεία, ιδρύματα, σωφρονιστικά καταστήματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπουργεία, διαφημιστικές εταιρείες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μ.Μ.Ε. κ.ά.

Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)