Κοινωνιολόγος με Ειδίκευση στην Κοινωνιολογία της Σχολικής Γνώσης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η έρευνα κι η μελέτη της γνώσης που προσφέρει το σχολείο καθώς και του ρόλου της στη συγκρότηση και ενίσχυση της κοινωνικής ιεραρχίας.

Συγκεκριμένα, ο Κοινωνιολόγος με ειδίκευση στην Κοινωνιολογία της Σχολικής Γνώσης διερευνά τον τρόπο με τον οποίο η εκπαιδευτική διαδικασία συμβάλλει στην αναπαραγωγή των κοινωνικών σχέσεων, ενισχύοντας σε συμβολικό επίπεδο, μέσω της διδασκαλία επιλεγμένων αξιών, κανόνων, πολιτισμικών στοιχείων και γνώσεων, τις σχέσεις κυριαρχίας μεταξύ των κοινωνικών ομάδων.

Το ενδιαφέρον του εστιάζεται, ακόμη, στην ανάλυση των γενικών χαρακτηριστικών της κουλτούρας του σχολείου ως συστήματος κατηγοριών και σχημάτων σκέψης που γεννούν και διαμορφώνουν τις συμπεριφορές των κοινωνικών υποκειμένων. Ιδιαίτερο αντικείμενο της εργασίας του αποτελεί η διερεύνηση της αντικειμενικής ή μη υπόστασης της γνώσης που παρέχει το σχολείο καθώς και του ρόλου των εκπαιδευτικών ως βασικών διαμεσολαβητών στη διαδικασία συγκρότησης και μετάδοσης της σχολικής γνώσης.

Τέλος, εξετάζει τον κοινωνικό χαρακτήρα και τις συνέπειες των διαδικασιών επιλογής της εκπαιδευτικής γνώσης, της οργάνωσής της σε γνωστικά αντικείμενα καθώς και την ιεράρχηση και τη μετάδοσή της στα κοινωνικά υποκείμενα.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο και σχολική τάξη, όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός, με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου, ή ως υπάλληλος ακολουθώντας το ωράριο δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και οργανισμών.

Ως ερευνητής, εργάζεται σε γραφείο. Η εργασία του είναι πνευματική και μπορεί να εκτελείται σε ποικίλους χώρους, όπως σε βιβλιοθήκες, σε γραφεία ακαδημαϊκών χώρων ή στην κατοικία του, σε ωράρια που καθορίζει ο ίδιος.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του και να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Χρειάζεται να διαθέτει ερευνητικό και αναλυτικό πνεύμα, δημιουργική και κριτική σκέψη, ευρύτητα ιδεών και επαγγελματική ευσυνειδησία και αντικειμενικότητα του.

Επίσης, η υπομονή, η επιμονή, η παρατηρητικότητα η προσοχή, η μεθοδικότητα, η οργάνωση και η συνέπεια είναι μερικά από τα ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει. Ακόμα, είναι υποχρεωμένος, να τηρεί την επιστημονική δεοντολογία και πρακτική και να διαθέτει υψηλό αίσθημα καθήκοντος.

Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες προϋποθέτει ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του. Τέλος, η πολύ καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και η άριστη γνώση ξένων γλωσσών διευκολύνουν την εργασία του.

Σπουδές:

Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Κοινωνιολογίας μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο των ενδιαφερόντων τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εκτός της πρωτοβάθμιας. Επίσης, μπορεί να εργαστεί σε Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, οργανισμούς, υπουργεία (π.χ., υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων), Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μ.Μ.Ε., Κέντρα Συμβουλευτικής Νέων, διαφημιστικές εταιρείες, σωφρονιστικά καταστήματα, κ.ά.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)