Κοινωνιολόγος με Ειδίκευση στην Κοινωνιολογία της Θρησκείας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο Κοινωνιολόγος με ειδίκευση στην Κοινωνιολογία της Θρησκείας μελετά και αναλύει τους θρησκευτικούς θεσμούς καθώς και τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ κοινωνίας και θρησκείας.

Ειδικότερα, διερευνά τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις κοινωνικές σχέσεις και τους τρόπους με τους οποίους οι τελευταίες επηρεάζουν με τη σειρά τους την οργάνωση και τη λειτουργία μιας κοινωνίας. Ακόμη, εξετάζει το ρόλο της θρησκείας, τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε ιστορικά η θρησκεία καθώς και τη σημασία των θρησκευτικών τελετουργικών για την κοινωνική ζωή.

Επίσης, ερευνά και αναλύει τη σχέση της θρησκείας με το κράτος, την οργάνωση και τη δομή των θρησκευτικών οργανώσεων, των θρησκευτικών αιρέσεων, αλλά και των διάφορων μορφών του ιερατείου καθώς και τη σχέση της θρησκείας με την επιστήμη.

Ιδιαίτερο αντικείμενο έρευνας αποτελεί η επίδραση της θρησκείας στη διαμόρφωση προτύπων συμπεριφοράς ή τρόπων ενατένισης του κόσμου και ερμηνείας των φυσικών και των κοινωνικών φαινομένων, η σχέση των θρησκευτικών με τους πολιτικούς και άλλους θεσμούς μιας κοινωνίας, η θρησκεία ως αποκρυστάλλωση και έκφραση κοινωνικής ταυτότητας κ.ά.

Τέλος, προσπαθεί να αναδείξει το ρόλο που έπαιξαν οι θρησκευτικές δυνάμεις στο σχηματισμό και την ανάπτυξη του σύγχρονου «εγκόσμιου» πολιτισμού μας μέσα στο πλέγμα της περίπλοκης αλληλεπίδρασης ποικίλων ιστορικών και άλλων γεγονότων.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο και σχολική τάξη όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός, με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου, ή ως υπάλληλος ακολουθώντας το ωράριο δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και οργανισμών.

Ως ερευνητής κοινωνικών επιστημών, εργάζεται σε γραφείο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η εργασία του είναι πνευματική και μπορεί να εκτελείται σε ποικίλους χώρους, όπως σε βιβλιοθήκες, σε γραφεία ακαδημαϊκών χώρων, σε ερευνητικά κέντρα ή στην κατοικία του, σε ωράρια που είναι δυνατόν καθορίζει ο ίδιος.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες σχετικές με τους θεσμούς της θρησκείας και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες (θεολόγους, ιστορικούς, κοινωνικούς ερευνητές, φιλόσοφους κ.ά.) για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να τηρεί την επιστημονική δεοντολογία και πρακτική, να είναι διακριτικός, εχέμυθος, αντικειμενικός, υπεύθυνος και να διαθέτει κριτική σκέψη.

Η κατανόηση των φαινομένων της θρησκείας, η διερεύνησή τους και η αιτιολόγησή τους απαιτούν ερευνητικό πνεύμα, συνθετική και αναλυτική ικανότητα, παρατηρητικότητα, συνέπεια, οργάνωση, υπομονή, ακρίβεια, επιμονή και ιδιαίτερη μεθοδικότητα.

Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες, προϋποθέτουν ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνιακές δεξιότητες και ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του.

Τέλος, η πολύ καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (στατιστικά προγράμματα κ.ά.) και η άριστη γνώση ξένων γλωσσών διευκολύνουν τη δουλειά του.

Σπουδές:

Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Επιπλέον, σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στη γνωστική περιοχή της  Κοινωνικής Οργάνωσης και Κοινωνική Μεταβολή, και Πολιτισμός: Κοινωνικές Πρακτικές και Συγκρούσεις, όπου διδάσκονται μαθήματα, όπως Ιδεολογία, Θρησκεία και Εξουσία στην Ύστερη Νεωτερικότητα, Όψεις της Σύγχρονης Ελληνικής Κοινωνίας, Έμφυλες Ταυτότητες και Ανισότητες, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Ειδικά θέματα στην Κοινωνιολογία του Πολιτισμού, Νέες Τεχνολογίες: Πολιτικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις κ.ά.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, κοινωνικές υπηρεσίες, σωφρονιστικά καταστήματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μ.Μ.Ε., ινστιτούτα ή ερευνητικά κέντρα κ.ά.

Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ