Κοινωνιολόγος με Ειδίκευση στην Αστική Κοινωνιολογία

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο κοινωνιολόγος με ειδίκευση στην αστική κοινωνιολογία μελετά και αναλύει τους αστικούς οικισμούς και την κοινωνική ζωή που διαμορφώνεται στα πλαίσιά τους. Ειδικότερα, μελετά τις σχέσεις των ανθρώπων στις σύγχρονες πόλεις και τα αστικά κέντρα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η ζωή σ’ αυτές.

Ακόμη, μελετά τις επιδράσεις της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας στη διαμόρφωση των ανθρώπινων σχέσεων και στον ψυχισμό του ανθρώπου στις σύγχρονες πόλεις. Ιδιαίτερο αντικείμενο έρευνας είναι η μελέτη των κοινωνικών χαρακτηριστικών των μεγαλουπόλεων, όπου φανερώνονται έκδηλες και συγκεντρωμένες οι κοινωνικές διαφορές και αντιθέσεις μεταξύ των κατοίκων, οι οποίες δημιουργούνται από τις νέες μορφές κοινωνικής οργάνωσης και ζωής και από τα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα.

Για παράδειγμα, οι φυλετικές και άλλες μειονότητες, οι διάφορες κατηγορίες των φτωχών και των απόκληρων, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος με τη μόλυνση και τους θορύβους, με τις υψηλές πληθυσμιακές πυκνότητες και τις ανεπαρκείς ανέσεις και υπηρεσίες είναι μερικές από τις όψεις της ζωής στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις που μελετά ο συγκεκριμένος επιστήμονας.

Τέλος, ερμηνεύει τα δεδομένα που συλλέγει και συγκρίνει τα πορίσματά του με εκείνα άλλων ερευνητών (ιστορικών, κοινωνικών ανθρωπολόγων, λαογράφων κ.ά.), που εργάζονται στο ίδιο ή σε συναφή πεδία.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο και σχολική τάξη, όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός, με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου, ή ως υπάλληλος, ακολουθώντας το ωράριο δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και οργανισμών.

Ως ερευνητής, εργάζεται σε γραφείο. Η εργασία του είναι πνευματική και μπορεί να εκτελείται σε ποικίλους χώρους, όπως βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια, ή στην κατοικία του, σε ωράρια που καθορίζει ο ίδιος.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Εκτός από τη θεωρητική εκπαίδευση και την εμπειρική του κατάρτιση, πρέπει να αγαπά την έρευνα, να ανατρέχει στη σχετική βιβλιογραφία και να είναι υπεύθυνος, προσεκτικός και αντικειμενικός. Είναι υποχρεωμένος να τηρεί την επιστημονική δεοντολογία και πρακτική, να είναι διακριτικός και να διαθέτει εχεμύθεια, σοβαρότητα και δημιουργική σκέψη.

Η κατανόηση των κοινωνικών θεσμών της αστικής κοινότητας, η διερεύνηση και η αιτιολόγησή τους απαιτούν συνθετική και αναλυτική ικανότητα, ανοιχτό μυαλό, παρατηρητικότητα, συνέπεια, οργάνωση, υπομονή, επιμονή και ιδιαίτερη μεθοδικότητα.

Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες, προϋποθέτουν ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα του.

Τέλος, η πολύ καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και η άριστη γνώση ξένων γλωσσών διευκολύνουν τη δουλειά του.

Σπουδές:

Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη).

Επιπλέον, σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στη γνωστική περιοχή της Κοινωνικής Οργάνωσης και Κοινωνική Μεταβολή, και Πολιτισμός: Κοινωνικές Πρακτικές και Συγκρούσεις.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ινστιτούτα ή ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς, νοσοκομεία, ιδρύματα, κοινωνικές υπηρεσίες, σωφρονιστικά καταστήματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπουργεία, διαφημιστικές εταιρείες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μ.Μ.Ε. κ.ά.

Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ