Κοινωνιολόγος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Οι κανόνες συμπεριφοράς που υιοθετεί μια συγκεκριμένη και συντεταγμένη κοινωνία και η μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων (έφηβοι, οικογένεια, θρησκευτικές ομάδες κλπ.) είναι το αντικείμενο της εργασίας του.

Πολλές φορές ο κοινωνιολόγος συγκεντρώνει στοιχεία από στατιστικές μελέτες, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και τεστ και στη συνέχεια τα μελετά και τα ερμηνεύει. Μελετά τις δομές των κοινωνικών συστημάτων, τις ποικιλίες των κοινωνικών συμπεριφορών, συλλογικών ή ατομικών, τις κοινωνικές και πολιτισμικές μεταβολές κ.ά.

Ασχολείται επίσης και με άλλα θέματα, όπως οι ταξικές διαφορές, η ανισότητα, ο κοινωνικός αποκλεισμός ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η εγκληματικότητα κλπ.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες που εργάζεται εξαρτώνται από το αντικείμενο που θα επιλέξει και το χώρο στον οποίο θα απασχοληθεί. Πρόκειται γενικά για μια επαγγελματική δραστηριότητα που τις περισσότερες φορές ασκείται σε συνθήκες γραφείου, με όλα τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία που αυτές έχουν. Αρκετές φορές για τις ανάγκες της έρευνάς του έρχεται σε επαφή με κοινωνικές ομάδες ή μεμονωμένα άτομα κάτω από κυριολεκτικά αντίξοες συνθήκες (υγιεινής, αξιών, συμπεριφορών κλπ.), γεγονός που τον καταπονεί σωματικά και ψυχικά.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η υψηλή νοημοσύνη, η ευρύτατη παιδεία και η ικανότητα για διανοητική εργασία είναι απαραίτητα προσόντα για έναν κοινωνιολόγο, γιατί η εργασία του έχει υψηλές απαιτήσεις. Θα πρέπει επίσης να ενδιαφέρεται για τα φαινόμενα και τις πλευρές της κοινωνικής, πολιτικής και διεθνούς ζωής και να έχει την ικανότητα να εντοπίζει και να αναλύει τα νέα φαινόμενα και προβλήματα που εμφανίζονται σε αστικό περιβάλλον.

Ο κοινωνιολόγος μελετά τα προβλήματα και στη συνέχεια εισηγείται σχέδια και προγράμματα παρέμβασης. Αυτό απαιτεί συνθετική ικανότητα, οξύ κοινωνικό και πολιτικό κριτήριο και υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.

Σπουδές:
Τα Τμήματα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη) παρέχουν σπουδές κοινωνιολογίας.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί στις κεντρικές δημόσιες υπηρεσίες, στις περιφέρειες και στις νομαρχίες, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης· ως καθηγητής μέσης εκπαίδευσης· στο υπουργείο Δικαιοσύνης, (σωφρονιστικά καταστήματα κ.α.), σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, σε κέντρα και ερευνητικά ινστιτούτα· σε ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με προγράμματα κοινωνικής ανάπτυξης, κοινωνικής παρέμβασης, συμβουλευτικής, εφαρμογών κοινωνικής πολιτικής, υγείας, πρόνοιας, ασφάλισης, στέγασης και άλλα κοινωνικά προγράμματα· στις δημόσιες σχέσεις επιχειρήσεων ή ατόμων, στον τομέα της διαφήμισης κ.α.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ