Κοινωνικός Ανθρωπολόγος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η μελέτη του ανθρώπου και οι κοινωνικές συμπεριφορές που κατά καιρούς έχει αναπτύξει είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Συγκεκριμένα, μελετά τα ήθη, τα έθιμα, τις δοξασίες, τις αντιλήψεις, τις πεποιθήσεις κλπ. όπως αυτές, διαμορφώθηκαν ιστορικά, στο πλαίσιο συγκεκριμένων κοινωνικών δομών, σχημάτων και οργανώσεων.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, οι οποίες είναι γενικά καλές. Ερευνά, μελετά και συγκρίνει τους κανόνες συμπεριφοράς, ηθών, εθίμων κλπ., μιας ιστορικά συγκεκριμένης κοινωνικής οργάνωσης και των σύγχρονων κοινωνιών, επιχειρώντας να διερευνήσει τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ τους.

Γι’ αυτό ταξιδεύει συχνά στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό προκειμένου να μελετήσει επιτόπου πληθυσμούς που τον ενδιαφέρουν, οπότε είναι δυνατό να εργάζεται κάτω από αντίξοες συνθήκες και μερικές φορές επικίνδυνες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να έχει υψηλή νοημοσύνη, ευρύτατη παιδεία και ικανότητα για διανοητική εργασία με αφηρημένες έννοιες και κατηγορίες, για να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις του επαγγέλματος.

Πρέπει να έχει ενδιαφέρον για τα φαινόμενα και τις πλευρές της ιστορικής, πολιτισμικής, κοινωνικής, πολιτικής και διεθνούς ζωής και την ικανότητα να εντοπίζει και να αναλύει τα νέα φαινόμενα και προβλήματα που εμφανίζονται. Αυτό απαιτεί συνθετική ικανότητα, οξύ κοινωνικό και πολιτικό κριτήριο και υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.

Σπουδές:
Σπουδές Κοινωνικής Ανθρωπολογίας προσφέρονται στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη) καθώς και στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (κατεύθυνση Κοινωνική Ανθρωπολογία)του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος).

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής και Ιστορικής Ανθρωπολογίας.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής κοινωνιολογίας στη μέση εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτική).

Επίσης μπορεί να εργαστεί σε μουσεία, σε ευρύτερους χώρους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κοινωνικής ιατρικής, ψυχολογίας, πολεοδομίας και προγραμματισμού, σε ερευνητικά κέντρα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε άλλους δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες, σε τομείς όπως της διαφήμισης, των δημοσκοπήσεων και ερευνών αγοράς, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Η αγορά εργασίας δεν είναι πολύ σαφής, γιατί η ανάπτυξη αυτής της επιστήμης άρχισε στη χώρα μας πρόσφατα. Έτσι, ο χώρος αυτός αλληλοεπικαλύπτεται με αυτόν της Κοινωνιολογίας.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ