Καλλιτεχνικός Πράκτορας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η παροχή υπηρεσιών και η σύναψη συμβολαίων εκ μέρους των πελατών του αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο καλλιτεχνικός πράκτορας διαπραγματεύεται με τους ίδιους τους καλλιτέχνες ή τον ατζέντη που τους εκπροσωπεί, τη συμμετοχή τους σε διάφορες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις (συναυλίες, επιδείξεις, παραστάσεις κ.ά.).

Μεσολαβεί για τη σύναψη συμβολαίων μουσικών και λοιπών καλλιτεχνών (τραγουδιστές, ηθοποιοί, μοντέλα κ.ά.) και φροντίζει για τη διασφάλιση και την τήρηση των σχετικών όρων της συμφωνίας. Ακόμη, υπογράφει τα συμβόλαια εκ μέρους των συμβαλλόμενων μερών, τα οποία και περιγράφουν με απόλυτη σαφήνεια το περιεχόμενο της εργασίας που πρόκειται να προσφέρουν οι καλλιτέχνες, το χρόνο και τη διάρκεια συμμετοχής τους, τη σειρά εμφάνισής τους, τις οικονομικές απολαβές τους και γενικότερα τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.

Επίσης, μεσολαβεί για την έκδοση βιβλίων, την παραγωγή θεατρικών παραστάσεων, την κυκλοφορία δίσκων μουσικής καθώς και τη διοργάνωση συναυλιών, επιδείξεων και άλλων καλλιτεχνικών παραστάσεων. Οι παραστάσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν επιδείξεις Ελλήνων καλλιτεχνών στη χώρα μας και στο εξωτερικό ή επιδείξεις ξένων καλλιτεχνών στην Ελλάδα. Τέλος, χρησιμοποιεί προηγμένης μορφής μέσα πληροφόρησης (ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.ά.) και άλλο εξοπλισμό γραφείου για τη διευκόλυνση του έργου του.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο καλλιτεχνικός πράκτορας διαθέτει μεγάλο δίκτυο επαφών και αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς αν τον επισκεφθεί στο γραφείο του, όπου εργάζεται με τη βοήθεια πολυάριθμου προσωπικού (γραμματείς, βοηθοί κ.ά.).

Δεν έχει συγκεκριμένο ωράριο, αλλά εργάζεται ανάλογα με τις υποχρεώσεις και τον όγκο της δουλειάς του. Πολλές φορές, είναι αναγκασμένος να ταξιδεύει τόσο σε διάφορα μέρη της χώρας μας όσο και στο εξωτερικό για να διαπραγματεύεται τους όρους και να κλείνει συμφωνίες με τους πελάτες του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας εκτός από γνώστης του καλλιτεχνικού χώρου, χρειάζεται να διαθέτει μεγάλο δίκτυο γνωριμιών και άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες που στόχο έχουν τη προώθηση των συμφερόντων του.

Οφείλει, ακόμη, να διακρίνεται από δυναμισμό, διορατικότητα, σοβαρότητα, επαγγελματισμό, αποφασιστικότητα, εντιμότητα, εχεμύθεια και υπευθυνότητα, ώστε να είναι επιτυχημένος στο χώρο όπου δραστηριοποιείται. Τέλος, η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών, η καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να επικοινωνεί με τους πελάτες του, όπως και οι επικοινωνιακές δεξιότητες και οι οργανωτικές ικανότητες διευκολύνουν το έργο του.

Σπουδές:
Δεν απαιτούνται ειδικές σπουδές για την άσκηση του επαγγέλματος. Η παρακολούθηση, όμως, διάφορων σεμιναρίων πάνω σε θέματα δημόσιων σχέσεων κρίνεται απαραίτητη για τη δουλειά του.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται ως υπάλληλος αλλά μπορεί να δραστηριοποιείται και ως ελεύθερος επαγγελματίας, διαθέτοντας δικό του καλλιτεχνικό πρακτορείο. Ακόμη, μπορεί να συνεργάζεται με διαφημιστικές εταιρείες και ιδιωτικά γραφεία προώθησης καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, τηλεοπτικά κανάλια και παραγωγούς κινηματογραφικών ταινιών και βίντεο κλιπ κ.λπ.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)