Ιστορικός, Αρχαιολόγος και Ειδικός Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο ιστορικός, αρχαιολόγος και ειδικός διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών, ασχολείται με την έρευνα και τη μελέτη των αρχαίων πολιτισμών και την ιστορία τους, καθώς και με τον παραδοσιακό και σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Αυτό σημαίνει ότι το αντικείμενο της εργασίας του συμπίπτει κατά ζένα μεγάλο μέρος με το αντικείμενο του ιστορικού και του αρχαιολόγου.

Συμμετέχει σε ανασκαφές, φροντίζει για τη φύλαξη και την προστασία αρχαιολογικών χώρων και ασχολείται με τη διοργάνωση εκθέσεων αρχαιολογικών αντικειμένων και όλων εκείνων των πολιτισμικών αγαθών που αναδεικνύουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Συνήθως ο ιστορικός – αρχαιολόγος ασχολείται με τη μελέτη μιας συγκεκριμένης ιστορικής εποχής ή γεωγραφικής περιοχής αφού είναι αδύνατο να ασχοληθεί με όλες τις γεωγραφικές περιοχές και ιστορικές περιόδους λόγω της ευρύτητας του αντικειμένου.

Ιδιαίτερα ο ιστορικός – αρχαιολόγος και ειδικός διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών ασχολείται με τομείς της Ιστορίας της Ελλάδας και της Ευρώπης -αρχαίας, μεσαιωνικής και σύγχρονης- του αρχαίου ελληνικού και βυζαντινό κόσμο, την ενάλια αρχαιολογία καθώς και τη διαχείριση μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ., κάστρα), και εκπονεί μελέτες για τους τρόπους και τις τεχνικές ανάδειξης των πολιτισμικών αγαθών της ελληνικής κληρονομιάς μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η συμβολή και άλλων επιστημόνων, όπως ιστορικοί, αρχιτέκτονες, ειδικοί της πληροφορικής.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες και το ωράριο ποικίλλουν ανάλογα με το χώρο και το εκάστοτε αντικείμενο της εργασίας του. Μπορεί να εργάζεται σε βιβλιοθήκες, σε γραφείο ή στην ύπαιθρο, όπου συχνά αντιμετωπίζει αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Μπορεί επίσης να εργαστεί ως επιμελητής προγραμμάτων ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, γραφείο, με διοικητικά καθήκοντα, ή να μετακινείται εκτός έδρας προκειμένου να συνεργαστεί με άλλους επιστήμονες και να παρακολουθεί την πορεία των εργασιών. Σ’ αυτή την περίπτωση είναι αναγκαία η χρήση Η/Υ και των νέων τεχνολογιών.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγάπη και το έντονο ενδιαφέρον για την ιστορία και τον πολιτισμό, η καλλιτεχνική ευαισθησία και η έφεση για έρευνα, είναι προαπαιτούμενα για εκείνον που θέλει να ασχολήθεί με το επάγγελμα αυτό.

Επίσης απαιτείται να είναι σχολαστικός, παρατηρητικός, υπεύθυνος και να διαθέτει φαντασία, επινοητικότητα, κρίση και ταλέντο ώστε να μπορεί να σκέφτεται τρόπους και να μεθοδεύει τεχνικές που θα ζωντανεύουν και θα αναδεικνύουν την πολιτισμική μας κληρονομιά.

Τέλος, χρειάζεται πολύ καλή μνήμη, υπομονή και επιμονή στην ενασχόληση με ιστορικές πηγές και τη βιβλιογραφία του γνωστικού αντικειμένου της ιστορίας και αρχαιολογίας.

Σπουδές:

Σπουδές στο αντικείμενο αυτό προσφέρονται από το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο ιστορικός – αρχαιολόγος μπορεί να εργαστεί σε ιδιωτικά εργαστήρια και ινστιτούτα, υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, προγράμματα ανασκαφών και μελετών για την οργάνωση, μελέτη, επίβλεψη των αγαθών πολιτιστικής κληρονομιάς, τη διοργάνωση εκθέσεων και επιστημονικών μελετών για τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Επίσης, ως αρχαιολόγος στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, ερευνητής σε οργανισμούς, κέντρα μελετών και Ιστορίας της Ελλάδας και της Ευρώπης, αρχεία, μουσεία, πινακοθήκες, μορφωτικά ιδρύματα κ.ά.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)