Ιστορικός Τέχνης Γυαλιού

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η μελέτη της ιστορίας του γυαλιού καθώς και η ανάλυση της τεχνικής επεξεργασίας του αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο ιστορικός τέχνης γυαλιού εξετάζει αναλυτικά τον τρόπο επεξεργασίας και χρήσης του γυαλιού σε διάφορες χρονικές περιόδους (αρχαία, μεσαιωνική, βυζαντινή περίοδο κ.ά.), καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του.

Ακόμη, ασχολείται με τη μελέτη και την καταγραφή των διάφορων τεχνοτροπιών που χρησιμοποιούνται για να δίνουν μορφή και σχήμα στο γυαλί. Επιπλέον, με βάση τη θεωρητική και κυρίως την τεχνική του κατάρτιση δίνει πληροφορίες για την τεχνική κατασκευής του γυαλιού, της σύστασης, της δομής, του βαθμού φθοράς, της εξέλιξης της φθοράς κ.ά., προκειμένου να διευκολύνονται οι συντηρητές στην προσπάθεια για αποκατάσταση και ανάδειξη των γυάλινων αντικειμένων.

Για να πετύχει το σκοπό του ο ιστορικός τέχνης γυαλιού εντοπίζει, συγκεντρώνει και ερευνά το υλικό του που το βρίσκει τόσο σε βιβλιοθήκες και αρχεία υπηρεσιών και οργανισμών όσο και σε μουσεία ή από ερευνητές και συντηρητές των υλικών αυτών. Τα βασικά του εργαλεία είναι τα διάφορα οπτικά και φυσικοχημικά εργαλεία (φασματοσκόπια, μικροσκόπια κ.ά.), ανάλυσης της σύστασης γυαλιού και χρώματος, καθώς και τα εξειδικευμένα βιβλία, οι εγκυκλοπαίδειες τέχνης, η βιντεοκάμερα κ.ά.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο ιστορικός τέχνης γυαλιού μπορεί να εργάζεται μόνος του, αλλά και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες, όπως αρχαιολόγους, ιστορικούς, ερευνητές κ.ά. για την εκτέλεση της εργασίας του. Η δουλειά του είναι δημιουργική και αρκετά υπεύθυνη, γεγονός που απαιτεί μεγάλη πνευματική προσπάθεια, συνεχή προσήλωση και αυτοσυγκέντρωση.

Εργάζεται συνήθως σε γραφεία, εργαστήρια ή βιβλιοθήκες και δεν έχει συγκεκριμένο ωράριο, αφού ασχολείται με τη μελέτη και την έρευνα. Το επάγγελμα αυτό πολλές φορές απαιτεί μετακινήσεις και ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια ή για συλλογή και αξιοποίηση αρχείων και άλλων πρωτογενών πηγών πληροφόρησης γύρω από την ιστορική προέλευση του γυαλιού.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο ιστορικός τέχνης γυαλιού χρειάζεται να διαθέτει δημιουργική σκέψη, ανοιχτό μυαλό, ερευνητική διάθεση, αναλυτικό πνεύμα, ευαισθησία, ευσυνειδησία, παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια, οργάνωση, για να βρίσκει και να περιγράφει τις διάφορες τεχνικές και τον τρόπο επεξεργασίας του γυαλιού.

Ακόμη, πρέπει να είναι αφοσιωμένος στην αναζήτηση της αλήθειας και να διαθέτει ικανότητα σύνθεσης και συνδυασμού των υλικών, ικανότητα στη χρήση των οργάνων του εργαστηρίου, καλή αντίληψη και ικανότητα εκτίμησης των καταστάσεων. Τέλος, η πολύ καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, η άριστη γνώση ξένων γλωσσών και οι επικοινωνιακές δεξιότητες διευκολύνουν τη δουλειά του.

Σπουδές:
Στη χώρα μας δεν παρέχονται σπουδές αποκλειστικά στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Συναφείς σπουδές μπορούν να γίνουν στα τμήματα Ιστορίας (και Αρχαιολογίας) των Πανεπιστημίων. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε ερευνητικούς οργανισμούς και ινστιτούτα (π.χ., Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών στο Κέντρο «Δημόκριτος»), σε μουσεία, σε συλλογές έργων τέχνης, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε εργαστήρια συντήρησης γυαλιού, σε εργαστήρια πανεπιστημίων ή ακόμη και ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικό του εργαστήριο υαλουργίας.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)