Ιατρικός Φυσικός – Ακτινοφυσικός

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η εφαρμογή της ιατρικής φυσικής και της ακτινοπροστασίας σε εξεταζομένους νοσηλευτικών και ιατρικών ιδρυμάτων και τμημάτων εργαστηρίων αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εργασίας του.

\Πιο συγκεκριμένα, ο ιατρικός φυσικός – ακτινοφυσικός, που συνεπικουρείται στο έργο του από τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, παρακολουθεί τις διάφορες ακτινολογικές εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται από το προσωπικό των ακτινολογικών εργαστηρίων και παρέχει ειδικές υπηρεσίες σχετικά με την εκτίμηση ή τον προσδιορισμό της δόσης σε εξεταζομένους με σκοπό την προστασία τους από την υπερβολική έκθεση στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

Ακόμη, διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων διαγνωστικών ή απεικονιστικών υπηρεσιών και προβαίνει σε περιοδικούς ελέγχους για την εξακρίβωση της καλής λειτουργίας και της ασφάλειας με την οποία γίνονται οι μετρήσεις (θάλαμοι ιονισμού, μετρητές kV κ.ά.). Επίσης, συμβάλλει στην λεπτομερή καταγραφή των προδιαγραφών που απαιτούνται για την αγορά νέου ακτινολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων (αξονικός τομογράφος, στεφανιογράφος, ψηφιακός αγγειογράφος, μαστογράφος, μαγνητικός τομογράφος κ.ά.), και ελέγχει την επάρκεια των μέτρων και των μέσων ακτινοπροστασίας.

Τέλος, κρατά ημερολόγιο όπου αποτυπώνονται οι μετρήσεις των ελέγχων και οι αναλυτικές εκθέσεις των τεχνικών συντήρησης των ακτινολογικών μηχανημάτων.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο ιατρικός φυσικός – ακτινοφυσικός μπορεί να εργάζεται σε εργαστήριο, όταν απασχολείται ως υπάλληλος σε νοσοκομεία, κλινικές, ερευνητικά και διαγνωστικά κέντρα κ.ά. ή σε γραφείο και σχολική τάξη, όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός, με ωράριο δημοσίου υπαλλήλου.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες σχετικά με θέματα ακτινοδιάγνωσης και ακτινοπροστασίας και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες (ιατρούς, βιοχημικούς, κλινικούς χημικούς, βιολόγους γενετιστές, εμβιομηχανικούς κ.ά.), για την εκτέλεση της δουλειάς του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο ιατρικός φυσικός – ακτινοφυσικός πρέπει να διακρίνεται για το ήθος την επαγγελματική του συνέπεια και την επιστημονική του κατάρτιση. Ακόμη, χρειάζεται να διαθέτει υψηλό αίσθημα ευθύνης, προσήνεια, υπομονή και εχεμύθεια.

Σπουδές:
Προπτυχιακές σπουδές παρέχονται στα τμήματα Φυσικής των Α.Ε.Ι.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Η συνέχιση των σπουδών, όμως, σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα ακτινοφυσικής και ακτινοπροστασίας είναι απαραίτητη για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε νοσηλευτικά ιδρύματα, σε δημόσιους οργανισμούς, σε ερευνητικά κέντρα, σε ιατρικά ιδρύματα, σε ιατρικά εργαστήρια, σε διαγνωστικά εργαστήρια, σε πυρηνικά κέντρα, στη βιομηχανία, στις μεταφορές κ.ά. Τέλος, μπορεί να ασκήσει ελεύθερο επάγγελμα διατηρώντας δικό του διαγνωστικό κέντρο ή εργαστήριο.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)