Θυρωρός

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Τα επαγγελματικά καθήκοντα του θυρωρού αφορούν την εξυπηρέτηση και τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων ατόμων από ένα κτίριο, καθώς και την ασφαλή και λειτουργική διατήρηση των κοινόχρηστων χώρων του. Συγκεκριμένα, ο θυρωρός ελέγχει τους διερχόμενους από τα σημεία προσέγγισης σε ένα φυλασσόμενο κτίριο ή χώρο και επιβλέπει την καθαριότητα, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των κοινόχρηστων χώρων.

Ειδικότερα, ο θυρωρός επιβλέπει τα συνεργεία αποκατάστασης βλαβών και καθαρισμού, προγραμματίζει, παραγγέλλει και παραλαμβάνει τα καύσιμα θέρμανσης, φροντίζει για το φωτισμό, τον καθαρισμό και την ευπρέπεια των κοινόχρηστων χώρων.

Μεταξύ των επαγγελματικών του καθηκόντων, είναι η φροντίδα για την αποφυγή πυρκαγιών και η αποφυγή άλλων κινδύνων για το χώρο, η παρακολούθηση του χώρου στάθμευσης και της διακίνησης των οχημάτων στον εξωτερικό χώρο ή στον περίβολο του κτιρίου, ο έλεγχος των ατόμων που μπαίνουν ή βγαίνουν από ένα κτίριο ή χώρο και η παροχή πληροφοριών για τη διευκόλυνσή τους.

Παράλληλα δε, παραλαμβάνει και διανέμει την αλληλογραφία και έχει την ευθύνη για τις κάρτες εισόδου και εξόδου των εργαζομένων σε δημόσιους οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τα βασικά εργαλεία του θυρωρού είναι το θυροτηλέφωνο, το τηλέφωνο, το ασύρματο τηλέφωνο, ο φακός, τα κλειδιά, τα εργαλεία.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο θυρωρός επιβλέπει, ελέγχει, οργανώνει το χώρο του και την εργασία του και είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την καλή λειτουργία του χώρου που φυλάσσει. Το επάγγελμα απαιτεί μεγάλη ενεργητικότητα και αντοχή στην ορθοστασία.

Αρκετά συχνά προϋποθέτει χειρωνακτική εργασία, όπως για παράδειγμα σκούπισμα, μεταφορά επίπλων και άλλων μικροαντικειμένων, μικρές επιδιορθώσεις στις υδραυλικές ή ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων. Συνήθως, ο θυρωρός εργάζεται τις εργάσιμες πρωινές ώρες, πολύ συχνά όμως, όταν κατοικεί στο κτίριο, μπορεί να απασχολείται ολόκληρο το εικοσιτετράωρο.

Μερικές φορές η εργασία του είναι επικίνδυνη, ιδιαίτερα όταν φροντίζει για την ασφάλεια απομακρυσμένων κτιρίων, που μπορεί να γίνουν στόχοι διάρρηξης, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Γι’ αυτό, χρειάζεται να βρίσκεται συνέχεια σε ετοιμότητα. Πολλές φορές εργάζεται σε βάρδιες και σε συνεργασία με άλλους φύλακες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Για να ασκήσει κανείς το επάγγελμα του θυρωρού, χρειάζεται να διαθέτει σωματική αντοχή και ευκινησία, καλή αντίληψη του χώρου και των καταστάσεων και άνεση στην επικοινωνία με τους ανθρώπους. Ο θυρωρός θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευγένεια, εγκαρδιότητα, ευσυνειδησία, και εχεμύθεια.

Επίσης, θα πρέπει να είναι πρόθυμος, παρατηρητικός και να διαθέτει ευελιξία σκέψης, οργανωτικές ικανότητες, ικανότητα καθορισμού προτεραιοτήτων και γρήγορης αντιμετώπισης των προβλημάτων και βλαβών που προκύπτουν. Ακόμη, θα πρέπει να έχει δεξιότητες στο χειρισμό εργαλείων και μηχανημάτων.

Σπουδές:
Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του θυρωρού. Το απολυτήριο του λυκείου είναι χρήσιμο, καθώς συχνά στις ευθύνες του θυρωρού περιλαμβάνεται η διαχείριση των κοινοχρήστων του κτιρίου ή οι πληρωμές προμηθευτών και συνεργείων.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο θυρωρός μπορεί να εργαστεί σε ιδιωτικές κατοικίες, σε κτίρια γραφείων, σε ελεγχόμενους χώρους, σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ