Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο ηλεκτρολόγος μηχανικός εμπλέκεται με τις νέες τεχνολογίες και την τεχνολογία αιχμής, με αποτέλεσμα να αποτελεί την πιο απαραίτητη ειδικότητα σε όλους σχεδόν τους χώρους δράσης των μηχανικών. Ασχολείται με την ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων, συστημάτων αυτόματου ελέγχου και υπολογιστικών συστημάτων για αποθήκευση και επεξεργασία πληροφορίας.

Σχεδιάζει και διαχειρίζεται τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, ερευνά και αναπτύσσει την τεχνολογία ηλεκτρονικών υλικών, ασχολείται με την ηλεκτρονική και μικροηλεκτρονική, τις τηλεπικοινωνίες, τον αυτόματο έλεγχο (ρομποτική) και τα συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών. Ειδικότερα, ως μηχανικός υπολογιστών, ασχολείται με τα συστήματα και τα δίκτυα των υπολογιστών, την τεχνολογία λογισμικού και τις βάσεις δεδομένων. Οργανώνει τα συστήματα διοίκησης με τη βοήθεια του υπολογιστή και μελετά τις βιοϊατρικές εφαρμογές της ηλεκτρονικής και πληροφορικής.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες εντός και εκτός γραφείου και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ευστροφία η επινοητικότητα καθώς και η αναλυτική σκέψη είναι στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν. Πρέπει, επίσης, να είναι υπεύθυνος, μεθοδικός και συνεργάσιμος.

Σπουδές:

Σπουδές παρέχονται στα πολυτεχνικά Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι απόφοιτοι έχουν τις περισσότερες εναλλακτικές επιλογές από όλους τους άλλους μηχανικούς, καθώς μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε όλους τους κλάδους που εμπλέκονται μηχανικοί.

Μπορούν να απασχοληθούν ως μηχανικοί Η/Υ, διαχειριστές δικτύων, αναλυτές προγραμματιστές συστημάτων Η/Υ, σύμβουλοι πληροφορικής και επικοινωνιών σε ιδιωτικές εταιρίες ή σε δημόσιους φορείς, στη βιομηχανία ηλεκτρονικών κατασκευών, στις τηλεπικοινωνίες, σε υπολογιστικά συστήματα, στο χώρο των κατασκευών, σε τράπεζες ως μηχανικοί εφαρμογών λογισμικού, για τη διαχείριση μεγάλων βάσεων δεδομένων, για την αυτοματοποίηση γραφείων και οργανισμών, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στην εξ αποστάσεως ιατρική περίθαλψη, στις ψηφιακές βιβλιοθήκες, αλλά και στο Δημόσιο.

Επίσης ως ελεύθεροι επαγγελματίες και ως καθηγητής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ