Ερευνητής Αρχαίας Τεχνολογίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η μελέτη και η έρευνα των τεχνολογικών επιτευγμάτων των αρχαίων λαών (αρχαίων Ελλήνων, Βυζαντινών, Αράβων κ.ά.) είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο ερευνητής αρχαίας τεχνολογίας συλλέγει πληροφορίες μέσα από γραπτές πηγές όπου περιγράφονται κατασκευές και τεχνικές προηγμένης τεχνολογίας της περιόδου την οποία εξετάζει.

Ακόμη, εξετάζει αρχαιολογικά ευρήματα προκειμένου να ερευνήσει το τεχνολογικό επίπεδο των αρχαίων λαών σχετικά με τη μηχανική, τη μεταλλουργία, τη μηχανολογία, τη ναυπηγική, τις επικοινωνίες, την κατασκευή οργάνων και εργαλείων, μνημείων, αγγείων κ.λπ. Για παράδειγμα, μελετώντας τα ονομαστά αττικά αγγεία της αρχαιότητας προσπαθεί να ανακαλύψει τις μεθόδους και τις διαδικασίες κατασκευής τους, τη διακόσμησή τους, τη χρήση τους, την εμπορική τους αξία, την προώθησή τους στις διεθνείς αγορές, και τέλος, τη σημασία τους και τους δημιουργούς τους.

Μελετώντας αντικείμενα όπως, ο Υπολογιστής των Αντικυθήρων, ο Δίσκος της Φαιστού (το πρώτο έντυπο στον κόσμο, μιας και η γραφή έχει τυπωθεί στον πηλό με κινητά στοιχεία, όπως στα σημερινά τυπογραφεία), η πετομηχανή του Αρχύτα (μηχανικό περιστέρι που πετούσε σε απόσταση 200 μέτρων), οι αυτόματοι μηχανισμοί του Ήφαιστου (ρομπότ Τάλως), οι πυραμίδες της Αιγύπτου κ.ά., επιδιώκει να αναδείξει το μόνιμο ενδιαφέρον των αρχαίων λαών για την ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες, όπως αρχαιολόγους, ιστορικούς ερευνητές, γεωλόγους κ.λπ. προκειμένου να έχει μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα για την αρχαία τεχνολογία.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο ερευνητής αρχαίας τεχνολογίας μπορεί να εργάζεται μόνος του, αλλά και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες, για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας. Η δουλειά του είναι δημιουργική και αρκετά υπεύθυνη, γεγονός που απαιτεί μεγάλη πνευματική προσπάθεια, προσήλωση και αυτοσυγκέντρωση.

Εργάζεται συνήθως σε γραφεία, εργαστήρια ή βιβλιοθήκες και σπάνια έχει συγκεκριμένο ωράριο, αφού ασχολείται με τη μελέτη και την έρευνα. Πολλές φορές απαιτούνται μετακινήσεις και ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια ή για συλλογή και αξιοποίηση αρχείων και άλλων πρωτογενών πηγών πληροφόρησης γύρω από την αρχαία τεχνολογία και τα τεχνολογικά επιτεύγματα των λαών.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο ερευνητής αρχαίας τεχνολογίας πρέπει να αγαπάει την ιστορία και να διαθέτει καλλιτεχνική ευαισθησία, ερευνητικό και αναλυτικό πνεύμα, δημιουργική και κριτική σκέψη, αντικειμενικότητα, μεθοδικότητα , παρατηρητικότητα, υπομονή και επιμονή.

Απαραίτητη είναι η ανταλλαγή απόψεων και εμπειρίας με άλλους ειδικούς επιστήμονες, γεγονός που προϋποθέτει κοινωνικότητα και επικοινωνιακές δεξιότητες. Τέλος, η πολύ καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και η άριστη γνώση ξένων γλωσσών διευκολύνουν τη δουλειά του.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε ερευνητικούς οργανισμούς και ινστιτούτα, σε μουσεία, σε βιβλιοθήκες, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε εργαστήρια πανεπιστημίων, σε κέντρα τεκμηρίωσης, στο Γενικό Αρχείο του Κράτους (Γ.Α.Κ.) κ.α. Μπορεί, ακόμη, να απασχοληθεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ή ως μέλος ερευνητικής ομάδας σε θέματα της ειδικότητάς του.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)