Εργάτης Αναδάσωσης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη και διατήρηση των δασών, κυρίως μετά από πυρκαγιές ή καταπατήσεις γης. Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος επαγγελματίας συλλέγει, προετοιμάζει και επιμελείται την αποθήκευση και τη διατήρηση της βλαστικής ικανότητας των σπόρων και των μικρών φυτών και δενδρυλλίων πριν τη μεταφορά τους στην περιοχή που πρόκειται να αναδασωθεί.

Επίσης, εκχερσώνει, εξυγιαίνει, οργώνει, ποτίζει, λιπαίνει και γενικά προετοιμάζει τα φυτώρια και τις αναδασωτέες εκτάσεις. Σπέρνει τους σπόρους, καλλιεργεί τα φυτώρια, μεταφυτεύει τα φυτά στις αναδασωτέες περιοχές, κατασκευάζει περιφράξεις, ραντίζει με εντομοκτόνα και γενικότερα εκτελεί όλες τις εργασίες για την προφύλαξη των δενδρυλλίων από τα έντομα, τις ασθένειες ή τα ζώα. Ακόμη, κλαδεύει τα δέντρα, κόβει τα κλαδιά που έχουν υποστεί ζημιά ή ασθένεια και υποστηρίζει ή απομακρύνει τα υποανάπτυκτα δέντρα.

Παράλληλα, είναι δυνατό να ασχολείται και με τη διάνοιξη και τη διατήρηση δασικών ζωνών για την ανάσχεση των πυρκαγιών. Επιπλέον, μπορεί να κατασκευάζει και να συντηρεί μονοπάτια που διασχίζουν το δάσος, να κατασκευάζει και να τοποθετεί πινακίδες σήμανσης στο δασικό οδικό δίκτυο για τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών και των οχημάτων και να εκτελεί εργασίες παρόμοιες με εκείνες που εκτελούνται από τους υλοτόμους και άλλους εργάτες δασών.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στα δάση, όπου υπάρχει καθαρή ατμόσφαιρα, πολύ πράσινο και επαφή με τη φύση. Είναι εκτεθειμένος σε όλες τις καιρικές συνθήκες και συνήθως εργάζεται ομαδικά σε συνεργασία με δασολόγους, δασοφύλακες, ειδικούς διαχείρισης του περιβάλλοντος. Το ωράριό του προσαρμόζεται στις ανάγκες του έργου που αναλαμβάνει και μερικές φορές απαιτείται να δουλέψει υπερωριακά.

Επιπλέον, η φύση της εργασίας του απαιτεί μετακινήσεις σε διάφορα μέρη που χαρακτηρίζονται ως αναδασωτέες περιοχές. Τέλος, χρειάζεται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της προσωπικής του υγείας, αλλά και την προστασία των δασικών εκτάσεων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος απαιτείται σεβασμός και αγάπη για τη φύση, διάθεση εργασίας σε ανοιχτούς χώρους, εργατικότητα, υπομονή, επιμονή, υψηλό αίσθημα ευθύνης και καλή φυσική κατάσταση.

Σπουδές:
Για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος δεν απαιτούνται ιδιαίτερες σπουδές. Κατά καιρούς διοργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και φορείς που ασχολούνται με την οικολογία και την οργανωμένη δράση με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί ως μόνιμος ή εποχικός υπάλληλος της Δασικής Υπηρεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις. Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους αναψυχής και τουριστικές εγκαταστάσεις κοντά σε δασικές περιοχές.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)