Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, είναι ο ειδικός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος ασχολείται με τον έλεγχο του εθνικού εναέριου χώρου, τον προγραμματισμό της σειράς προσγείωσης και απογείωσης των αεροπλάνων, τον καθορισμό της πορείας που θα ακολουθήσουν στους αεροδιάδρομους πτήσης τους, προκειμένου να κινηθούν με ασφάλεια προς τον προορισμό τους, και γενικά με την ασφάλεια των πτήσεων και τη ροή της κυκλοφορίας των αεροσκαφών, προκειμένου τα αεροσκάφη να προσγειώνονται και να απογειώνονται με ασφάλεια.

Ειδικότερα, οι κυριότερες δραστηριότητες ενός ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, είναι ο έλεγχος προσέγγισης (συνομιλία με πιλότους αεροσκαφών), η άδεια έναρξης λειτουργίας των κινητήρων τού αεροσκάφους, η καθοδήγηση του αεροπλάνου προς το διάδρομο απογείωσης, η τελική εντολή για την απογείωση, ο έλεγχος του αεροδρομίου, η ενημέρωση πληρωμάτων και η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του αεροδρομίου.

Ακόμη, κατευθύνει το αεροπλάνο στον αέρα μέσα στους αεροδιάδρομους πτήσης, ώστε να προσεγγίσει το διάδρομο προσγείωσης και κατόπιν έξω από το διάδρομο προσγείωσης, όπου την ευθύνη αναλαμβάνει το προσωπικό εδάφους. Για την εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας χρησιμοποιεί ραντάρ, οθόνες ηλεκτρονικής απεικόνισης στοιχείων, τηλεπικοινωνιακά μέσα, όπως πομποδέκτες, telex κ.λπ.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, εργάζεται σε άνετους, σύγχρονους και ευχάριστους χώρους, με χαμηλό φωτισμό για να διακρίνονται καθαρά οι ενδείξεις των στόχων στα ραντάρ και στις οθόνες παρακολούθησης, αλλά με καλό αερισμό και σε συνεργασία με άλλους ειδικούς.

Το επάγγελμα αυτό, είναι ένα επάγγελμα που συνοδεύεται από μεγάλη ευθύνη, ένταση και άγχος, γιατί η ασφάλεια των αεροπορικών πτήσεων εξαρτάται από την ορθότητα των εκτιμήσεων, αποφάσεων και εντολών του. Επιπλέον, είναι αρκετά δύσκολο, επειδή ο ελεγκτής είναι υποχρεωμένος να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο δεδομένων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και να δίνει άμεσες λύσεις σε τυχόντα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν.

Το ωράριο εργασίας του είναι συγκεκριμένο, εργαζόμενος σε βάρδιες που καλύπτουν όλο το 24ωρο, ενώ την καλοκαιρινή περίοδο λόγω αυξημένων αναγκών των αερολιμένων σε επιβατικό κοινό, αναγκάζεται να κάνει υπερωρίες. Πολύ συχνά, αναγκάζεται να μετακινηθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, για την παρακολούθηση σεμιναρίων, ασκήσεων ή μετεκπαιδεύσεων, ενώ οι μεταθέσεις ή μετατάξεις του είναι πιθανές.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Το ενδιαφέρον για τα αεροπλάνα, η ετοιμότητα, η ψυχραιμία, η ευσυνειδησία και η υπευθυνότητα, η ικανότητα γρήγορης εκτίμησης και αξιολόγησης πολύπλοκων καταστάσεων, η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και στην έκδοση εντολών, τα γρήγορα ανακλαστικά, οι διοικητικές, οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες, αποτελούν απαραίτητα χαρακτηριστικά προκειμένου να σταδιοδρομήσει κάποιος στο επάγγελμα αυτό.

Παράλληλα δε, η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών, οι ειδικές ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για το επάγγελμα, η ικανότητα αντίληψης χώρου και χρόνου, η υπολογιστική και η μαθηματική καθώς και η μηχανική για τη χρήση πολύπλοκων ηλεκτρονικών οργάνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, κ.λπ., αποτελούν επιπρόσθετα, αλλά βασικά προσόντα και χαρακτηριστικά του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.

Σπουδές:
Οι ενδιαφερόμενοι γι’ αυτό το επάγγελμα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ανωτάτης σχολής κατά προτίμηση θετικής κατεύθυνσης, να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα και να έχουν καλή υγεία, που πιστοποιείται από το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής.

Στη συνέχεια, πρέπει να δώσουν εξετάσεις μέσω Α.Σ.Ε.Π. και να προσληφθούν από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) στην Αθήνα. Αφού προσληφθούν, φοιτούν στη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.ΠΟ.Α.), όπου αποκτούν τη βασική τους κατάρτιση. Μετά την αποφοίτησή τους, τοποθετούν σε κάποιο αερολιμένα της χώρας. Μετά την πάροδο έξι μηνών, μπορούν να δώσουν εξετάσεις καταλληλότητας για το συγκεκριμένο αερολιμένα και, εάν πετύχουν, του χορηγείται πτυχίο και άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας εργάζεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τόσο στις κεντρικές υπηρεσίες, όσο και στις περιφερειακές, όπως επίσης στα αεροδρόμια της χώρας. Εναλλακτικά, μπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτής στη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας στην Αθήνα.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ