Εικονικός Βοηθός Υπηρεσιών Διαδικτύου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η διαχείριση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τις εφαρμογές του για λογαριασμό του πελάτη του. Ειδικότερα, ο εικονικός βοηθός υπηρεσιών διαδικτύου ασχολείται με το «ξεκαθάρισμα» των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, διαχωρίζοντας εκείνα που έχουν ενδιαφέρον για τον πελάτη του από τα μηνύματα τύπου ενοχλητικής αλληλογραφίας, απαντάει σε ορισμένα από αυτά μετά από υπόδειξη του εντολέα του, και γενικότερα διαχειρίζεται τις ηλεκτρονικού τύπου επικοινωνίες του.

Επίσης, στα καθήκοντά του εντάσσονται η αναζήτηση ιστοσελίδων που ενδιαφέρουν τον πελάτη του σε σχέση με διάφορα θέματα, προϊόντα ή υπηρεσίες, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου κ.λπ. Επίσης, είναι δυνατό να διαχειρίζεται την ηλεκτρονική ατζέντα του πελάτη του και να του υπενθυμίζει ραντεβού ή ημερομηνίες παράδοσης συγκεκριμένων έργων.

Βέβαια, παρόλο που αναγνωρίζεται η σημαντικότητα των υπηρεσιών του συγκεκριμένου επαγγελματία, εκτιμάται ότι οι περισσότερες από τις παραπάνω δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται αυτόματα σε λίγα χρόνια από ηλεκτρονικά προγράμματα και ανάλογα λογισμικά προηγμένης τεχνολογίας.

Συνθήκες Εργασίας:
Το ωράριό του είναι συγκεκριμένο, αν και μπορεί να παρατείνεται σε περιόδους φόρτου εργασίας. Χάρη στην σύγχρονη τεχνολογία, είναι δυνατόν ένα μέρος της δουλειάς του να γίνει εξ αποστάσεως μέσω των φορητών υπολογιστών, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του διαδικτύου.

Εργάζεται όμως πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, γεγονός που είναι δυνατόν να προκαλέσει κόπωση των οφθαλμών, πόνους στην πλάτη και προβλήματα στα χέρια και τους καρπούς.

Γι’ αυτό πρέπει να κάνει τακτικά διαλείμματα, να χρησιμοποιεί ειδικά φίλτρα στην οθόνη το υπολογιστή και να τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων πλοήγησης στο διαδίκτυο και των εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.

Ακόμη, η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η παρατηρητικότητα, η μεθοδικότητα, καθώς και η ενημέρωση για τη συνεχή πρόοδο της τεχνολογίας, η γνώση της νομοθεσίας και των προβλημάτων της αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου, είναι βασικά προσόντα για τον εικονικό βοηθό υπηρεσιών διαδικτύου.

Σπουδές:
Σπουδές στην πληροφορική παρέχονται από τα παρακάτω τμήματα:  Πληροφορικής,   Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Τηλεματικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,  Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστημιακά ιδρύματα, ή ως εκπαιδευτικός μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων.

Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, που περιλαμβάνει τις παραδοσιακές εταιρείες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους αναδυόμενους χώρους της τεχνολογίας και επικοινωνίας, όπως επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και διαδικτυακών τόπων, παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, κατασκευής, εγκατάστασης και υποστήριξης υπολογιστικών συστημάτων, παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού, επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποστηρίξουν εσωτερικές και διεπιχειρησιακές διαδικασίες και συναλλαγές με πελάτες μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και του διαδικτύου, ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και ψηφιακής διασκέδασης, ερευνητικά τμήματα εταιρειών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κ.ά.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας πραγματοποιώντας ηλεκτρονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες αναφορικά με δικτυακές τεχνολογίες και προηγμένες εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)