Ειδικός Ψηφιακών Μορφών Τέχνης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η πραγματοποίηση σύγχρονης καλλιτεχνικής και τεχνολογικής έρευνας και η προαγωγή της γνώσης στην περιοχή των ψηφιακών μορφών τέχνης. Ειδικότερα, χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της ψηφιακής τεχνολογίας για την παραγωγή σύγχρονου καλλιτεχνικού έργου με τη χρήση νέων εκφραστικών μέσων, καλλιτεχνικής και διεπιστημονικής έρευνας.

Μπορεί να είναι εξειδικευμένος σε μια συγκεκριμένη μορφή τέχνης (όπως η φωτογραφία) ή σε συγκεκριμένες τεχνικές με τη χρήση ειδικού λογισμικού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επίσης, είναι ικανός να εφαρμόζει προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας εικόνας ή βίντεο και να χρησιμοποιεί συστήματα πολυμέσων, συνθετικές κινήσεις και τρισδιάστατα γραφικά μέσα.

Στην εργασία του χρησιμοποιεί μεθοδολογία έρευνας, τεχνολογία animation σε flash, και υπηρεσίες διαδικτύου. Ανάλογα με το φορέα απασχόλησής του καθορίζονται τα επαγγελματικά του καθήκοντα, η θεματολογία του καλλιτεχνικού του έργου και η επιλογή των οπτικοακουστικών μέσων για την περάτωση του έργου του.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται συνήθως μόνος του, αλλά είναι δυνατόν να συνεργάζεται και με άλλους επαγγελματίες, όπως σκηνοθέτες, ειδικούς μοντάζ, ειδικούς πληροφορικής κ.λπ. Συχνά χρειάζεται να δουλεύει με εντατικούς ρυθμούς, μπροστά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, γι’αυτό είναι δυνατό να προκληθούν κόπωση των οφθαλμών, πόνοι στην πλάτη και προβλήματα στα χέρια και τους καρπούς.

Συνεπώς, πρέπει να κάνει τακτικά διαλείμματα, να χρησιμοποιεί ειδικά φίλτρα στην οθόνη του υπολογιστή και να τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας του. Τέλος, συχνά απαιτείται να παρακολουθεί σεμινάρια προκειμένου να ενημερώνεται για τις σύγχρονες εξελίξεις στο επιστημονικό του πεδίο και να επισκέπτεται καλλιτεχνικούς χώρους, όπως πινακοθήκες, χώρους δημοπρασιών, μουσεία και εκθέσεις.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται άριστη γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (ιδιαίτερα λογισμικά επεξεργασίας εικόνας, βίντεο ή τρισδιάστατων γραφικών, γλώσσες προγραμματισμού κ.ά.), πολύ καλή γνώση κυρίως της αγγλικής γλώσσας, γνώση της ιστορίας των οπτικοακουστικών τεχνών, γνώσεις σκηνοθεσίας, βίντεο και μοντάζ.

Επίσης, η φαντασία, η καλλιτεχνική ευαισθησία, η ικανότητα συνδυασμού χρωμάτων και σχημάτων και εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος. Χρειάζεται, επίσης, να τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας και των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σπουδές:
Σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο παρέχονται στα Τμήματα Εικαστικών Τεχνών των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Ακόμη, στο τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο  σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε γνωστικά αντικείμενα όπως  «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» που  προσφέρεται από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, σε εταιρείες ψηφιακής τεχνολογίας, σε διαφημιστικές εταιρείες, σε περιοδικά, σε τηλεοπτικά κανάλια, σε καλλιτεχνικούς χώρους, σε αίθουσες σύγχρονης τέχνης, σε πολιτισμικά κέντρα, ως καθηγητής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αν είναι απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, και ως ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του καλλιτεχνικό εργαστήριο. Οι αποδοχές του είναι ανάλογες με το ταλέντο και τα προσόντα του ως καλλιτέχνη.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)