Ειδικός Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η διαχείριση των οικονομικών πόρων μιας επιχείρισης είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Ασχολείται με τις επενδυτικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων, των πιστωτικών ιδρυμάτων, τις χρηματαγορές και τις κεφαλαιαγορές καθώς και με το οικονομικό και νομικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής οργάνωσης μιας επιχείρησης.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου. Το ωράριό του συνήθως επιμηκύνεται όταν χρειάζεται να ολοκληρώσει κάποιες εργασίες. Πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένος για τις νέες εξελίξεις στην αγορά και τα χρηματιστήρια. Η φύση τής εργασίας και το αντικείμενο είναι τέτοια, που συνήθως δημιουργούν άγχος και υπερένταση.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διαθέτει αναλυτική και κριτική σκέψη και να είναι εξοικειωμένος με τους αριθμούς και τους πίνακες δεδομένων. Επίσης, πρέπει να είναι μεθοδικός, παρατηρητικός να έχει διοικητικές ικανότητες και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά από το τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, σε δημόσιους οργανισμούς, σε τράπεζες ως διευθυντικό στέλεχος και υπεύθυνος δανείων, επίσης ως υπεύθυνος επενδύσεων και επενδυτικός σύμβουλος, σε ασφαλιστικούς φορείς, ως καθηγητής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ