Ειδικός Σχεδίου και Μάρκετινγκ Μόδας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι ο σχεδιασμός προϊόντων μόδας, η οργανωμένη διακίνησή τους, καθώς και η διοίκηση παραγωγικών μονάδων κατασκευής ενδυμάτων και συναφών ειδών. Ειδικότερα, ο ειδικός σχεδίου και μάρκετιγκ μόδας ανάλογα με το επίπεδο των σπουδών του και τα ειδικά καθήκοντά του, είναι δυνατόν να ασχολείται με την ανάπτυξη σχεδίου μόδας, με βάση συγκεκριμένα υλικά και τεχνικές σχεδίασης, το οποίο μπορεί να αποτυπωθεί τόσο σε χαρτί όσο και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με τη βοήθεια ειδικού συστήματος σχεδίασης (CAD).

Επίσης, είναι υπεύθυνος για την επιλογή και την προμήθεια πρώτων υλών, και του τεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και για το συντονισμό της παραγωγικής διαδικασίας. Τα καθήκοντά του αφορούν κυρίως στο μεθοδολογικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη παρουσίαση ενός πλάνου ευέλικτων στρατηγικών μάρκετινγκ για την προβολή των προϊόντων και την οργάνωση των πωλήσεων.

Για το σκοπό αυτό διαχειρίζεται τα διαφημιστικά προγράμματα της εταιρείας, συμμετέχει σε έρευνες αγοράς, και οργανώνει, προτείνει και εφαρμόζει πολιτικές οργάνωσης των πωλήσεων στα πλαίσια της διεθνοποιημένης αγοράς. Παράλληλα, είναι δυνατόν να ασχολείται και με τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης, την παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους για την αύξηση της παραγωγής κ.λπ.

Συνθήκες Εργασίας:
Ανάλογα με τα προσόντα του και τα καθήκοντά του διαφοροποιούνται οι συνθήκες εργασίας του. Συνήθως εργάζεται σε γραφείο, αλλά και σε σχεδιαστήριο. Η φύση και οι απαιτήσεις του επαγγέλματός δημιουργούν συχνά την ανάγκη για υπερωριακής απασχόλησης. Επίσης, χρειάζεται να λαμβάνει μέρος σε ομάδες εργασίας και να σχεδιάζει τις στρατηγικές προώθησης των παραγόμενων προϊόντων, γεγονός που δημιουργεί αυξημένες ευθύνες, πρόσθετο άγχος και ένταση.

Επιπλέον, σε περίπτωση που είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της παραγωγικής διαδικασίας χρειάζεται να βρίσκεται στους χώρους παραγωγής, όπου υπάρχει αρκετός θόρυβος, καθώς και αναθυμιάσεις από τις χημικές και χρωστικές ουσίες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος απαιτείται ταλέντο και ικανότητα στο σχέδιο, πρωτότυπες ιδέες, φαντασία, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.

Επίσης, χρειάζονται γνώσεις μάρκετινγκ και οικονομικών, επικοινωνιακές δεξιότητες, πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και επιδεξιότητα στο χειρισμό εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Επιπλέον, η ενημέρωση για τις εξελίξεις στον τομέα της μόδας, η δυνατότητα για συχνά επαγγελματικά ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και οι βασικές γνώσεις ψυχολογίας των καταναλωτών και μεθοδολογίας έρευνας διευκολύνουν τη δουλειά του.

Σπουδές:
Για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος απαιτείται συνδυασμός γνώσεων από τα πεδία της σχεδίασης παραγωγής προϊόντων μόδας και του μάρκετινγκ.

Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης (Κιλκίς).

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις του κλάδου των ενδυμάτων και να ασχοληθεί με το σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διακίνηση προϊόντων μόδας. Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί στο υπουργείο Εμπορίου και στο υπουργείο Βιομηχανίας, σε οίκους μόδας, σε βιοτεχνίες, σε βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας, σε μετασκευαστικές κλωστικές μονάδες, σε επιχειρήσεις κατασκευής ειδών ενδυμασίας, υποδημάτων και αξεσουάρ, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)