Ειδικός Μεθόδου Ρέϊκι

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η βελτίωση της υγείας και της αισθητικής εμφάνισης με την εφαρμογή φυσικών μεθόδων πρόληψης και θεραπείας αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Συγκεκριμένα, ο ειδικός ρέϊκι απελευθερώνει ενέργεια, αποφράσοντας κάποια «ενεργειακή είσοδο» του οργανισμού, που το «μπλοκάρισμά της» αποτελεί και την αιτία πιθανής ασθένειας.

Ο θεραπευτής λειτουργεί ως «κανάλι» που μεταφέρει ενέργεια με τα χέρια του σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος του ασθενούς. Η συγκεκριμένη μέθοδος θεωρείται ότι μειώνει το στρες και βοηθάει γενικότερα ανθρώπους με ψυχοσωματικά προβλήματα. Χρησιμοποιείται, επίσης, στις μετεγχειρητικές περιόδους για την αποφυγή παρενεργειών από τα φάρμακα και για την ψυχική τόνωση του ασθενούς.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο ειδικός ρέικι συνήθως διαθέτει δικό του χώρο – θεραπευτήριο, όπου δέχεται τους πελάτες του. Είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής του χώρου εργασίας του και του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί, τόσο για την προστασία της υγείας του, όσο και των πελατών του.

Το ωράριο καθορίζεται με βάση τον αριθμό και τις ανάγκες της πελατείας του. Δουλεύει μόνος και ομαδικά με άλλους ειδικούς (αισθητικούς, φυσιοθεραπευτές, εναλλακτικούς θεραπευτές κ.λπ.). Τέλος, χρειάζεται να μετακινείται αρκετά συχνά στην Ελλάδα και το εξωτερικό για να συμμετέχει σε συνέδρια και να παρακολουθεί σεμινάρια πάνω στο αντικείμενό του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Χρειάζεται να διαθέτει καλή φυσική κατάσταση και σωματική αντοχή εφόσον η πολύωρη ορθοστασία προκαλεί μεγάλη σωματική κόπωση.

Πρέπει, ακόμη, να είναι υπεύθυνος, προσεκτικός, μεθοδικός, να διαθέτει υπομονή και επιδεξιότητα σε λεπτές κινήσεις, να είναι ευγενής, διακριτικός και να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες του.

Σπουδές:
Για να ασχοληθεί κανείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα μπορεί να σπουδάσει σε κολέγια, τα οποία συνεργάζονται με πανεπιστήμια και κολέγια του εξωτερικού. Επίσης μπορεί να μαθητεύσει κοντά σε έναν έμπειρο θεραπευτή ή να σπουδάσει με το σύστημα της αλληλογραφίας και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο ειδικός ρέϊκι μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα, σε θεραπευτήρια, σε κέντρα αποκατάστασης κ.ά., ενώ ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να εργαστεί σε δικό του ινστιτούτο ή ιατρικό κέντρο αισθητικής.

Μπορεί, επίσης, να απασχοληθεί ως επιστημονικός σύμβουλος σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα εναλλακτικών ή συμπληρωματικών θεραπειών.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)