Ειδικός Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής με ειδίκευση στη Διατροφή και την Άσκηση

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι ο σχεδιασμός και η διαχείριση διατροφικών παρεμβάσεων σε ατομικό ή και ομαδικό επίπεδο στον τομέα της Διατροφής και της ʼσκησης. Ειδικότερα, εφαρμόζει τις αρχές της διατροφής και διαιτολογίας σχεδιάζοντας το καθημερινό διαιτολόγιο των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή επιθυμούν να αλλάξουν τον ενεργειακό μεταβολισμό τους και να ρυθμίσουν το σωματικό τους βάρος.

Αντικείμενό του είναι η ανάλυση των στοιχείων του μεταβολισμού των κυριοτέρων θρεπτικών συστατικών και η οργάνωση προγραμμάτων για την ορμονική ρύθμιση του ενεργειακού μεταβολισμού και της ομοιόστασης. Επίσης, μελετά και αναλύει τις βιοχημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε κυτταρικό, υποκυτταρικό και μοριακό επίπεδο και εξηγούν τις μεταβολικές προσαρμογές στην οξεία και χρόνια άσκηση, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο το ρόλο της άσκησης ως μέσο πρόληψης και θεραπείας παθήσεων του μεταβολισμού.

Ακόμη, ασχολείται με την πρόληψη και αντιμετώπιση νοσημάτων που σχετίζονται με το μεταβολισμό (όπως παχυσαρκία, ψυχογενής ανορεξία, υποσιστισμός, καρδιαγγειακά νοσήματα και υπερλιπιδαιμίες, σακχαρώδης διαβήτης – ινσουλινοαντίσταση κ.ά.).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενασχόλησή του με τη μελέτη των βασικών αρχών διατροφής και την εφαρμογή τους για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών διάφορων ομάδων του πληθυσμού, όπως παιδιά, ηλικιωμένοι, έγκυοι, έφηβοι, αθλητές κ.λπ. και την πρόληψη, αλλά και την αντιμετώπιση των κυριοτέρων προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τη διατροφή και την ελλιπή άσκηση και φυσική δραστηριότητα.

Παράλληλα, είναι δυνατόν να ασχολείται με την οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση μελετών στο ευρύτερο πεδίο της διατροφής για την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στο χώρο της υγείας, της διατροφής και της άσκησης.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο, μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, όπως ειδικούς φυσικής αγωγής και αθλητισμού, ιατρούς συναφούς ειδικότητας κ.λπ., όπου ετοιμάζει τα προγράμματα διατροφής και δέχεται τους πελάτες του. Το ωράριό του συνήθως είναι συγκεκριμένο, αν και πολλές φορές το υπερβαίνει λόγω φόρτου εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτούνται γνώσεις χημείας, βιολογίας, εξελικτικής ψυχολογίας και ψυχολογίας της υγείας. Ακόμη οι επικοινωνιακές δεξιότητες, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η ικανότητα δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Επίσης, πολύτιμα εργαλεία είναι η γνώση μεθόδων της στατιστικής και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τέλος, πρέπει να διαθέτει ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον, να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες πολιτικές και τα προγράμματα διατροφής και φυσικής δραστηριότητας που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, και να ακολουθεί τον κώδικα δεοντολογίας που διέπει το επάγγελμα.

Σπουδές:

Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο παρέχονται στα Τμήματα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην  Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή, ή Διατροφής και Άσκησης, όπου προσφέρονται μαθήματα, όπως Βιοστατιστική, Μεθοδολογία Έρευνας, Ειδικά Θέματα Βιοχημείας, Ειδικά Θέματα Μεταβολισμού της Διατροφής, Πολιτικές και Προγράμματα Διατροφής σε Παγκόσμιο Επίπεδο, Εργοφυσιολογία, Εργοβιοχημεία και Μεταβολισμός, Διατροφική Αγωγή Αθλουμένων, Ενεργειακός Μεταβολισμός και Σύσταση Σώματος, Καθοδηγούμενη Μελέτη στη Διατροφή και ʼσκηση, Παιδιατρική Διατροφή, Γηριατρική Διατροφή, Εργομετρία, Διατροφή για Πρωταθλητισμό, Καινοτομικά Τρόφιμα, Αλληλεπιδράσεις Γονιδίων και Διατροφής, Ασφάλεια τροφίμων.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στον τομέα της Υγείας και της Διατροφής, στα υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Αθλητισμού, σε συμβουλευτικά διατροφολογικά και διαιτολογικά κέντρα, σε υπηρεσίες προστασίας του καταναλωτή, σε επιχειρήσεις παραγωγής και προώθησης προϊόντων υγιεινής διατροφής, σε αθλητικούς συλλόγους και γυμναστήρια, σε κέντρα αδυνατίσματος, σε νοσηλευτικά ιδρύματα, σε εταιρείες και εργοστάσια παρασκευής τροφίμων, φαρμακευτικών φυσικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής.

Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας και να συνεργαστεί με εξειδικευμένα περιοδικά, εκδοτικούς οίκους και τηλεοπτικούς σταθμούς. Επιπλέον, μπορεί να απασχοληθεί στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)