Ειδικός Ενεργειακής Τεχνολογίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία, η συντήρηση, η επισκευή καθώς και η εποπτεία του μηχανικού αλλά και του ηλεκτρολογικού μέρους της παραγωγής, της μεταφοράς και της διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας είναι το αντικείμενο της εργασίας του.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες εργαστηρίου ή στα κέντρα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, όπου δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Όταν όμως εργάζεται στην ύπαιθρο αντιμετωπίζει συχνά αντίξοες συνθήκες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Χρειάζεται να είναι υπεύθυνος, προσεκτικός, μεθοδικός, να διαθέτει εφευρετικότητα και επινοητικότητα. Απαραίτητες είναι οι καλές γνώσεις μαθηματικών και φυσικής.

Πρέπει να έχει διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες και να παρακολουθεί τις εξελίξεις που συντελούνται στο αντικείμενο της εργασίας του.

Σπουδές:
Σπουδές  στο σχετικό αντικείμενο παρέχονται από τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε υπηρεσίες των υπουργείων Ανάπτυξης, ΥΠΕΧΩΔΕ, ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού αποκτήσουν και παιδαγωγική κατάρτιση.

Στον ιδιωτικό τομέα, στο σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και εποπτεία τόσο του μηχανολογικού όσο και του ηλεκτρολογικού μέρους των συστημάτων μετατροπής της θερμικής σε μηχανική ενέργεια, και των συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)