Eιδικός Eμψυχωτής Kοινωνικοπολιτισμικής Eκπαίδευσης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών, ψυχολογικών και κοινωνικών μεθόδων και τεχνικών για την αποτελεσματική εκπαίδευση και ενίσχυση παιδιών σε ποικίλα κοινωνικοπολιτισμικά θέματα.

Ειδικότερα, πραγματοποιεί παρεμβάσεις σε εκπαιδευτικό πλαίσιο εφαρμόζοντας βασικές αρχές γνωστικών, συμπεριφοριστικών και κοινωνικών θεωριών μάθησης με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης αναφορικά με τη μάθηση, τις γνωστικές δεξιότητες, τη διαχείριση της πληροφορίας, την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία της μάθησης κ.λπ.

Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται έννοιες όπως παιδί και κοινωνικοποίηση, πολυπολιτισμικές παράμετροι στην αντίληψη της έννοιας του χώρου και χρόνου από τα παιδιά, η έννοια του αριθμού και η διδακτική διαχείριση των λαθών, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτικές προεκτάσεις και προτάσεις, κοινωνικές συνιστώσες της μαθηματικής εκπαίδευσης, ψυχική αντοχή παιδιών που έχουν βιώσει στρεσογόνες εμπειρίες, όπως η μετανάστευση, το διαζύγιο γονέων, η υιοθεσία, η φτώχεια κ.τ.λ., σχολική και μη σχολική μάθηση, στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προσεγγίσεις, οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της εκπαίδευσης κ.ά.

Βασικός σκοπός αυτών των μελετών είναι να εντοπιστούν οι ατομικοί, οικογενειακοί και κοινωνικοί παράγοντες που λειτουργούν προστατευτικά για την ψυχική υγεία των παιδιών και την ψυχολογική επάρκειά τους.

Οι μελέτες αυτές δίνουν τη δυνατότητα στον ειδικό να σχεδιάσει, να οργανώσει και να αξιολογήσει καινοτομικά προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης και εμψύχωσης, σε συνεργασία με άλλους διεπιστημονικούς επαγγελματίες, όπου δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων στις περιπτώσεις των παιδιών που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο να παρουσιάσουν δυσκολίες προσαρμογής στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας σχετίζονται άμεσα με το φορέα απασχόλησής του. Σε περίπτωση που εργάζεται στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση, το ωράριό του είναι συγκεκριμένο και οι συνθήκες εργασίας καλές.

Όταν απασχολείται σε ερευνητικό φορέα, είναι δυνατό να καθορίζει ο ίδιος το ωράριο εργασίας του και τον τρόπο που θα αξιοποιήσει το χρόνο του για να καλυφθούν οι απαιτήσεις του ερευνητικού του έργου. Συνήθως αντιμετωπίζει φόρτο εργασίας, ενώ είναι συχνές και οι υπερωρίες.

Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες για το σχεδιασμό κάποιου προγράμματος ή κοινωνικής δράσης, ενώ συχνά χρειάζεται να ταξιδεύει στο εξωτερικό προκειμένου να συμμετέχει σε συνέδρια και να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα σύγχρονων ερευνών στο αντικείμενο των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται άρτια επιστημονική κατάρτιση, ενδιαφέρον για την έρευνα, κοινωνική ευαισθησία, αγάπη προς τα παιδιά και πραγματική διάθεση προσφοράς.

Επίσης, χρειάζεται υψηλό αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και ήθος. Ακόμη, η σωματική και ψυχική αντοχή, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα σε απαιτητικό περιβάλλον εργασίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.

Επιπλέον, η δυνατότητα συχνών μετακινήσεων, η άριστη γνώση ξένων γλωσσών και η καλή γνώση εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή διευκολύνουν η δουλειά του. Τέλος, η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας και η συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στον τομέα του σε διεθνές επίπεδο θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος.

Σπουδές:
Ο ειδικός εμψυχωτής κοινωνικοπολιτισμικής εκπαίδευσης μπορεί να είναι απόφοιτος σχολής παιδαγωγικών, φιλοσοφικών, κοινωνικών και γενικότερα ανθρωπιστικών επιστημών.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, χρειάζεται μεταπτυχιακή ή και ανώτερη εξειδίκευση, καλή γνώση ξένων γλωσσών και μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχεται σε σχετικά  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως «Κοινωνικοπολιτισμική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εμψυχωτών».

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, σε διάφορα υπουργεία (Παιδείας, Υγείας κ.ά.), στους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα της χώρας καθώς και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής, σε ερευνητικά ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε κέντρα κοινωνικών ερευνών, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε φορείς που σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα αγωγής υγείας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε εταιρείες εξειδικευμένων τεχνολογικών εφαρμογών και λογισμικών προγραμμάτων στο χώρο της εκπαίδευσης κ.α.

Πρόκειται για έναν τομέα που κάνει τα πρώτα βήματά του στη χώρα μας και ο συγκεκριμένος ειδικός έχει τις απαραίτητες γνώσεις και τις δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθεί με επάρκεια στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και να εφαρμόσει με επιτυχία προγράμματα τεχνολογικής και κοινωνικής καινοτομίας και εμψύχωσης.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)