Ειδικός Δυσλεξίας Πολυγλωσσικού Περιβάλλοντος με τη Χρήση Νέας Τεχνολογίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η γνώση και η χρήση της νέας τεχνολογίας για την πρόγνωση, διάγνωση και αντιμετώπιση της δυσλεξίας (δηλαδή των διαταραχών ανάγνωσης και γραπτής έκφρασης), που μπορεί να οδηγήσει στην εκπαιδευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των παιδιών με δυσλεκτικές ανάγκες στα πλαίσια του πολυπολιτισμικού/πολυγλωσσικού περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, ο ειδικός αυτός στηρίζεται στην εξατομικευμένη παρέμβαση με χρήση πολυμέσων (π.χ., προγνωστικό – διαγνωστικό σύστημα αυτόματης οφθαλμοκίνησης), σε συνδυασμό με την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη, προκειμένου να επιτύχει ακριβή και αντικειμενική διάγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το κάθε παιδί εντοπίζοντας τις νευρολογικές δυσλειτουργίες του εγκεφάλου του.

Ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρακολούθηση, η εξέταση και η καταγραφή των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το παιδί με δυσλεξία όταν μετακινηθεί σε διαφορετικό πολιτιστικό και γλωσσικό περιβάλλον ή όταν αλλάξουν οι απαιτήσεις του σχολείου με την εκμάθηση μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.

Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται και έννοιες όπως η αυτοεκτίμηση των δυσλεκτικών παιδιών, τα κίνητρα και η σχολική τους επίδοση, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα, η διαταραχή αγωγής, οι διαταραχές της διάθεσης, οι αγχώδεις διαταραχές, οι μηχανισμοί άμυνας, η εξελικτική ψυχοπαθολογία κ.ά.

Επίσης, συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες, όπως ειδικούς λογοθεραπείας, δασκάλους, παιδοψυχολόγους κ.ά. Τέλος, υποβάλλει προτάσεις σχετικά με την πολυγλωσσία και τη δυσλεξία, δίνει εξειδικευμένα σεμινάρια σε επαγγελματίες του χώρου, σε εκπαιδευτικούς και σε γονείς με πρακτικές ιδέες για το πολυπολιτισμικό / πολυγλωσσικό περιβάλλον και τις ανάγκες του δυσλεξικού παιδιού και συμμετέχει σε κυβερνητικά προγράμματα για τη δυσλεξία, για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας κ.λ.π.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν και σχετίζονται άμεσα με το φορέα απασχόλησής του. Σε περίπτωση που απασχολείται σε κάποιον ερευνητικό φορέα, είναι δυνατόν να καθορίζει ο ίδιος το ωράριο εργασίας του και τον τρόπο που θα αξιοποιήσει το χρόνο του.

Όταν διατηρεί δικό του γραφείο, οι συνθήκες εργασίας είναι ευχάριστες και διατηρεί σύγχρονο εξοπλισμό για τη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών. Συνήθως αντιμετωπίζει φόρτο εργασίας, ενώ είναι συχνές και οι υπερωρίες, ιδιαίτερα σε περιόδους υποβολής προτάσεων για την εφαρμογή κάποιου προγράμματος εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης επιστημόνων, εκπαιδευτικών και γονέων.

Πολλές φορές χρειάζεται να μετακινείται στο εξωτερικό προκειμένου να συμμετέχει σε συνέδρια και να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα σύγχρονων ερευνών στο αντικείμενό του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Οφείλει να έχει ιδιαίτερες γλωσσικές ικανότητες, καλή άρθρωση, καθώς και ευρύ πεδίο γνώσεων σε διάφορους θεματικούς τομείς. Απαιτείται, επίσης, επαγγελματική κατάρτιση στη χρήση εξειδικευμένων πολυμέσων και εργαστηριακού εξοπλισμού, αλλά και άριστη γνώση ξένων γλωσσών.

Ακόμα, πρέπει να διακρίνεται από επιμονή και υπομονή, να έχει ψυχικό σθένος, κοινωνικές δεξιότητες και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον. Επίσης, σε περίπτωση που πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια είναι απαραίτητη η ικανότητα της μεταδοτικότητας.

Πρέπει ακόμα να αντέχει στην πίεση που προκαλεί ο φόρτος εργασίας σε περιπτώσεις που εργάζεται σε συνέδρια και άλλες δραστηριότητες που απαιτούν συγκέντρωση και εγρήγορση. Επίσης, είναι ανάγκη να έχει τη δυνατότητα μετακίνησης σε διάφορες περιοχές εντός ή εκτός της χώρας προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του ανταποκρινόμενος στις ανάγκες του φορέα στον οποίο απασχολείται.

Τέλος, καθώς έρχεται σε επαφή με πολλά άτομα με διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες, πρέπει να έχει αυξημένες δεξιότητες επικοινωνίας.

Σπουδές:
Σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο παρέχονται από τα τμήματα Λογοθεραπείας των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε σχετικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως: Δυσλεξία, Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Χρήση Νέας Τεχνολογίας.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί σε κέντρα λογοθεραπείας, ψυχικής υγείας, ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης, αποκατάστασης, σε ΚΕΔΥ, σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας, σε ερευνητικά ινστιτούτα, στον τομέα της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, δημόσια και ιδιωτική), σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, σε ειδικά σχολεία και ιδρύματα για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, νοητική υστέρηση, και σε ομάδες στήριξης ατόμων με προβλήματα επικοινωνίας (φωνής, ομιλίας, λόγου) κ.τ.λ.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να συνεργάζεται με φορείς, πανεπιστήμια, εταιρίες κ.τ.λ. ή να διατηρεί δικό του γραφείο.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)