Ειδικός Δενδροκομίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο ειδικός δενδροκομίας ασχολείται με τη μελέτη της απόδοσης μιας καλλιέργειας, την άσκηση των κατάλληλων δενδροκομικών τεχνικών (άρδευση, λίπανση, κλάδεμα των δένδρων, αραίωμα καρπών κ.ά.) και την επιλογή και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών για τον πολλαπλασιασμό των δενδρωδών καλλιεργειών γενικότερα (οπωροφόρα δένδρα, μεσογειακές δενδρικές καλλιέργειες κ.ά.).

Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος επαγγελματίας μελετά το σχεδιασμό ενός οπωρώνα και την κατεργασία του εδάφους ενός ήδη δενδροκομείου με στόχο την καλύτερη απόδοσή του και εκτελεί όλους τους απαραίτητους χειρισμούς και τεχνικές για τη συλλογή, συγκομιδή, αποθήκευση και διακίνηση των ώριμων καρπών και (δενδροκομικών) προϊόντων του.

Για παράδειγμα, ο δενδροκόμος που ασχολείται με την καλλιέργεια της μηλιάς, παρακολουθεί όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της, από το κλάδεμα του δέντρου το χειμώνα έως τη συγκομιδή των φρούτων. Για την εργασία του χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία, όπως ψεκαστή για το ράντισμα της μηλιάς, μηχανήματα για το σκάψιμο της γης και τη συγκομιδή των καρπών και ειδικά ψαλίδια για το κλάδεμα του δένδρου και το αραίωμα των φύλλων του.

Παράλληλα χειρίζεται και συντηρεί το βασικό εξοπλισμό και τα γεωργικά μηχανήματα (σκαπτικά κ.ά.) που χρησιμοποιεί κατά την άσκηση της εργασίας του. Τέλος, ασχολείται με την άρδευση-στράγγιση των δενδρωδών καλλιεργειών, το μηχανολογικό εξοπλισμό των δενδροκομικών μονάδων για την καλύτερη εκμετάλλευσή τους, την οργάνωση του εργασιακού περιβάλλοντος, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την τήρηση οικονομικών στοιχείων, καθώς και την εμπορία και την κοστολόγηση των προϊόντων δενδροκομίας που παράγει.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας του εξαρτώνται από την οργάνωση και τις συνθήκες των χώρων στους οποίους εργάζεται. Αρκετό χρόνο τον περνά στη φύση, επιβλέποντας την πορεία των καλλιεργειών. Όταν εργάζεται στην ύπαιθρο, οι συνθήκες που αντιμετωπίζει είναι αρκετές φορές δύσκολες, λόγω της υγρασίας, του παγετώνα και του κρύου που πολλές φορές επικρατεί.

Εάν χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, λαμβάνοντας τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα (μάσκα, γάντια κ.ά.). Σε καλλιεργητικές περιόδους, απαιτείται καθημερινή φροντίδα των δένδρων, γεγονός που καθιστά αρκετά δύσκολη την απομάκρυνση του συγκεκριμένου επαγγελματία από το χώρο εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο ειδικός δενδροκομίας πρέπει να αγαπά το περιβάλλον και τη φύση, να είναι εξοικειωμένος με τις αγροτικές εργασίες, να είναι οργανωτικός, υπεύθυνος, προσεκτικός και μεθοδικός κατά την άσκηση της εργασίας του.

Η ενημέρωσή του πάνω σε σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες, του δίνει τη δυνατότητα να μειώνει το κατά μονάδα κόστος παραγωγής και να πετυχαίνει το καλύτερο δυνατό παραγωγικό αποτέλεσμα, αυξάνοντας τη διαπραγματευτική του ικανότητα κατά τη διαδικασία πώλησης των προϊόντων που παράγει. Ακόμη, ο συγκεκριμένος επαγγελματίας χρειάζεται να έχει σωματική αντοχή, υπομονή, επιμονή, παρατηρητικότητα, συνέπεια, καθώς και επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες κατά την άσκηση της εργασίας του.

Τέλος, χρειάζεται να διαθέτει ένα ευρύ πεδίο γνώσεων γύρω από θέματα παραγωγής και ανάπτυξης των δενδρωδών καλλιεργειών και να συνεργάζεται με άλλους ειδικούς (γεωπόνους, τεχνικούς αρδεύσεων, τεχνικούς θερμοκηπίων κ.ά.) προκειμένου να διευκολύνεται στο έργο του.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια στην ειδικότητα Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής.
Τέλος σπουδές στη συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχονται και στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί σε γεωργικές επιχειρήσεις φυτικής παραγωγής, σε υπαίθριες ή υπό κάλυψη φυτωριακές μονάδες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, σε μονάδες εμπορίας γεωργικών και αγροτικών προϊόντων, σε εξαγωγικές επιχειρήσεις με δραστηριότητες σχετικές με την φυτική παραγωγή, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς και οργανώσεις, σε ομάδες παραγωγών καθώς και σε ιδιωτικές μεταποιητικές μονάδες που ασχολούνται με την παραγωγή δενδρικών καλλιεργειών.

Επίσης, μπορεί να εργαστεί σε δικές του γεωργικές εκμεταλλεύσεις, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του στον τομέα της μεταποίησης-τυποποίησης ή εμπορίας γεωργικών προϊόντων που θα παράγει με τη δυνατότητα να ενταχθεί σε σχέδια βελτίωσης και να επιδοτείται ως νέος καλλιεργητής.

Σήμερα η δενδροκομία θεωρείται, από πολλούς, ως το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, γιατί ο μικρός κλήρος γης δεν αφήνει περιθώρια για άλλου τύπου καλλιέργειες. Το μικροκλίμα της κάθε περιοχής θα πρέπει να αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση της εκλογής κατάλληλων ποικιλιών, ώστε το τελικό προϊόν να φέρει και την ονομασία προέλευσής του.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ