Ειδικός Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η μελέτη διαφόρων μορφών αρχαίας ελληνικής τέχνης, η διερεύνηση των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της τέχνης και η εξέταση της πορείας των κυριότερων δημιουργών κατά τη διάρκεια των αρχαϊκών και των κλασικών χρόνων.

Ειδικότερα, ασχολείται με την ορολογία, τους ρυθμούς της ελληνικής αρχιτεκτονικής, τα υλικά δομής, τα εργαλεία καθώς και το σχεδιασμό και την οργάνωση ενός οικοδομικού έργου, δίνοντας έμφαση στα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Επίσης, παρακολουθεί την εξέλιξη της μορφής των έργων της ολόγλυφης πλαστικής, μελετά γλυπτά και επιτύμβιες στήλες, εξετάζει την τεχνική κατασκευής τους και αναδεικνύει τη σημασία τους ως μνημείων και ως έργων τέχνης για την ανασύνθεση και την ερμηνεία του παρελθόντος.

Επιχειρεί, ακόμη, την προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής ζωγραφικής μέσα από τα λιγοστά πρωτότυπα έργα, τις αγγειογραφικές παραστάσεις και τις φιλολογικές μαρτυρίες, με στόχο την ανίχνευση της εξέλιξης στις μεθόδους, τις τεχνικές και τους τρόπους που χρησιμοποίησαν οι ζωγράφοι της ελληνικής αρχαιότητας προκειμένου να απεικονίσουν τις ανθρώπινες και ζωικές μορφές, να τις συνθέσουν μεταξύ τους σε αφηγηματικές παραστάσεις, να τις εντάξουν στο χώρο και να αποδώσουν τα τοπιογραφικά στοιχεία.

Μέσα, λοιπόν, από τη συγκριτική μελέτη και ανάλυση σημαντικών έργων της ζωγραφικής, της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής επιχειρεί να παρατηρήσει, να καταγράψει και να ερμηνεύσει το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο εκείνης της περιόδου, να προσδιορίσει τις εννοιολογικές δομές της σύλληψης του έργου τέχνης και να περιγράψει τις αισθητικές, κοινωνικές, γνωσιολογικές και πολιτικές διαδικασίες παραγωγής.

Ο ειδικός αρχαίας ελληνικής τέχνης μπορεί να ασχοληθεί με ερευνητικό έργο ή να αναλάβει την οργάνωση εκθέσεων έργων τέχνης, εικαστικών εκδηλώσεων με πλούσιο αρχειακό υλικό, χειρόγραφα, βιβλία, φωτογραφίες ή να συντάξει καταλόγους και συλλογές για λογαριασμό μουσείων, γκαλερί, ιδρυμάτων, ινστιτούτων. Ακόμη, είναι δυνατόν να επιμελείται και να συντάσσει κείμενα και άρθρα για την αισθητική, τη φιλοσοφία και την ιστορία της αρχαίας ελληνικής τέχνης σε διεθνή εικαστικά περιοδικά, να γράφει μονογραφίες καλλιτεχνών, να κάνει ομιλίες και να δίνει διαλέξεις σε μουσεία και σε πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.

Επίσης, οφείλει να μελετά τη βιβλιογραφία, να ενημερώνεται ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντός του, να ερευνά και να συλλέγει πληροφοριακό υλικό για την πολύπλευρη εξέταση του θέματός του μέσα από βιβλιοθήκες και αρχεία υπηρεσιών, οργανισμών, μουσείων.

Συνθήκες Εργασίας:
Μπορεί να δουλεύει μόνος του, αλλά και να συνεργάζεται με καλλιτέχνες, ιστορικούς τέχνης, αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, φωτογράφους, γλύπτες, ζωγράφους, επιμελητές και κριτικούς τέχνης, διευθυντές γκαλερί ή άλλων χώρων οργάνωσης συναφών δραστηριοτήτων κ.λπ., ανάλογα με την εργασία που έχει αναλάβει.

Χρειάζεται να ταξιδεύει αρκετά συχνά για να κάνει έρευνες, να συλλέγει πληροφοριακό υλικό, να επισκέπτεται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, πινακοθήκες, μουσεία και εκθέσεις, και να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια προκειμένου να ενημερώνεται σχετικά με τη δουλειά του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Όταν συγγράφει τις επιστημονικές του μελέτες ή προετοιμάζει τα άρθρα του ή επιμελείται την έκδοση καταλόγων, εργάζεται σε γραφείο με κατάλληλη ατμόσφαιρα και χωρίς θορύβους. Πολλές φορές, αν υπάρχει πίεση χρόνου, μπορεί να δουλεύει πολλές ώρες, γεγονός που προκαλεί πρόσθετη πνευματική και σωματική κόπωση.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Διακρίνεται για την αγάπη του για την ιστορία και τον πολιτισμό, την ερευνητική και την αναλυτική του σκέψη, τη μεθοδικότητα, την υπομονή και την επιμονή του. Διαθέτει υψηλά αισθητικά κριτήρια, καλλιτεχνική παιδεία και ευαισθησία.

Πρέπει επίσης να διαθέτει κριτική σκέψη, καλή μνήμη, δημιουργική φαντασία, ευρύ πνεύμα και παρατηρητικότητα. Ακόμα απαιτούνται κοινωνικές δεξιότητες, καλή γνώση ξένων γλωσσών, επιδεξιότητα στο χειρισμό βασικών προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και δυνατότητα πρόσβασης σε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχονται για παράδειγμα μέσα από σχετικό  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  από το  τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. στην Ιστορία της Τέχνης, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα θεωρίας και ιστορίας της ελληνικής και ευρωπαϊκής τέχνης.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί ως ιστορικός μελετητής, επιμελητής και κριτικός τέχνης, ερευνητής σε βιβλιοθήκες, κέντρα μελετών, πνευματικά ιδρύματα, οργανισμούς και ινστιτούτα. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, στο υπουργείο Πολιτισμού και σε άλλους φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ