Δικηγόρος με ειδίκευση στο Οικογενειακό Δίκαιο

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η παροχή νομικών συμβουλών, αλλά και η εκπροσώπηση και η υπεράσπιση των πελατών του στα δικαστήρια για την επίλυση των οικογενειακών διαφορών τους είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο δικηγόρος με ειδίκευση στο οικογενειακό δίκαιο αναλαμβάνει τη νομική υποστήριξη των πελατών του σε ένα μεγάλο φάσμα υποθέσεων από το πεδίο του οικογενειακού δικαίου, όπως σχέσεις μεταξύ των συζύγων, σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων, θέματα διάστασης, διάλυσης γάμου, διατήρησης πατρικού επωνύμου, διατροφής, υιοθεσίας, γονικής επιμέλειας παιδιών, περιουσιακά θέματα κ.ά.

Ακόμη, παρέχει νομικές συμβουλές στους πελάτες του όσον αφορά τις δυνατότητες επίλυσης της υπόθεσής τους μέσω άλλου εξώδικου τρόπου, αλλά και διαπραγματεύεται με την αντίπαλη πλευρά (αντίδικο) προκειμένου να επιτευχθεί μια συμβιβαστική λύση και να αποφευχθεί η προσφυγή στα δικαστήρια. Στο πλαίσιο της δίκης, συλλέγει όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση του πελάτη του, παίρνει καταθέσεις από τους μάρτυρες για να εξακριβώσει τα ακριβή γεγονότα της υπόθεσης, εκθέτει τις απόψεις του και αναπτύσσει συγκεκριμένη στρατηγική για να τον υπερασπίσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τέλος, συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες που συντελούν στη διεξαγωγή της δίκης, όπως δικαστές, εισαγγελείς, πολιτική αγωγή, μάρτυρες κ.ά., προκειμένου να φέρει σε πέρας στο έργο του.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στο γραφείο του, αλλά παρουσιάζεται και στα δικαστήρια για την υπεράσπιση των πελατών του. Δουλεύει μόνος του ή συνεργάζεται με άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες για να συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τις πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να υπερασπιστεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη θέση των πελατών του.

Πρόκειται για ένα επάγγελμα αρκετά δύσκολο αφού χρειάζεται να βρίσκεται συνεχώς σε ετοιμότητα και διαρκή ένταση. Οι υποθέσεις που αναλαμβάνει είναι ανάγκη να διεκπεραιώνονται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και με αποτελεσματικό τρόπο, γεγονός που του προκαλεί πρόσθετο άγχος. Αν χρειαστεί, μετακινείται σε χώρους που σχετίζονται με την υπόθεση που έχει αναλάβει, για να σχηματίσει προσωπική γνώμη.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:

Πρέπει να διαθέτει οξύνοια, διορατικότητα, αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία και μεγάλη ευχέρεια στον προφορικό αλλά και στο γραπτό λόγο. Επίσης, πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να είναι δραστήριος, μεθοδικός, επινοητικός και να διακρίνεται για την αναλυτική και συνθετική του σκέψη.

Οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, η φαντασία, οι γνώσεις ψυχολογίας καθώς και οι επικοινωνιακές ικανότητες, τον βοηθούν πολλές φορές στην άσκηση των καθηκόντων του. Επίσης, πρέπει να διαθέτει ακέραιο χαρακτήρα, επιμονή, υπομονή, ψυχική αλλά και σωματική αντοχή. Τέλος, απαραίτητη θεωρείται η δεξιότητα στην χρήση Η/Υ καθώς και η γνώση ξένων γλωσσών.

Ο Δικηγόρος της ειδίκευσης αυτής, πέραν των ιδιαίτερων προσωπικών χαρακτηριστικών και ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσει σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές.

Σπουδές:

Νομικές σπουδές μπορούν να γίνουν στα τμήματα Νομικής των Α.Ε.Ι.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Οι πτυχιούχοι είναι απαραίτητο να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές, σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στο Αστικό Δίκαιο, όπου εξετάζονται επιμέρους θεματικές που αφορούν και στο Οικογενειακό Δίκαιο.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται ως νομικός σύμβουλος σε οργανισμούς, εταιρείες και επιχειρήσεις, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε ΝΠΔΔ, σε ΝΠΙΔ, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε συνδικάτα ή άλλες οργανώσεις. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικηγορικό γραφείο μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους του.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί στο δικαστικό ή εισαγγελικό κλάδο, μετά από σχετικές εξετάσεις ή διαγωνισμούς που προκηρύσσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επίσης, μπορεί να αναπτύξει συνεργασία με εκδοτικούς οίκους και να ασχοληθεί με τη συγγραφή νομικών βιβλίων αναφορικά με το οικογενειακό δίκαιο.

Ακόμα, μπορεί να εργαστεί ως νομικός σύμβουλος σε διαδικτυακό δικηγορικό γραφείο, παρουσιάζοντας υποδείγματα δικογράφων on line και παρέχοντας νομικές συμβουλές. Τέλος, μπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτικός μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)