Δικηγόρος με ειδίκευση στο Εμπράγματο Δίκαιο

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο δικηγόρος με ειδίκευση στο εμπράγματο δίκαιο αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν τη ρύθμιση των έννομων σχέσεων των προσώπων πάνω στα πράγματα (κινητά και ακίνητα). Ειδικότερα, αναλαμβάνει τη νομική υποστήριξη των πελατών του σε ένα μεγάλο φάσμα υποθέσεων από το πεδίο του εμπράγματου δικαίου, όπως η κυριότητα και η ιδιοκτησία πραγμάτων, οι δουλείες, το ενέχυρο, η υποθήκη κ.ά.

Ακόμη, παρέχει νομικές συμβουλές στους πελάτες του όσον αφορά τις δυνατότητες επίλυσης της υπόθεσής τους με εξωδικαστικό τρόπο αλλά και διαπραγματεύεται με την αντίπαλη πλευρά (αντίδικο) προκειμένου να επιτευχθεί μια συμβιβαστική λύση και να αποφευχθεί η προσφυγή στα δικαστήρια. Στο πλαίσιο της δίκης, συλλέγει όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση του πελάτη του, εξετάζει τους μάρτυρες για να εξακριβώσει τα ακριβή γεγονότα της υπόθεσης, εκθέτει τις απόψεις του και αναπτύσσει συγκεκριμένη στρατηγική για να υπερασπίσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του πελάτη του.

Τέλος, συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες που συντελούν στη διεξαγωγή της δίκης, όπως δικαστές, εισαγγελείς, συνηγόρους υπεράσπισης, μάρτυρες κ.ά. προκειμένου να διεκπεραιώσει το έργο του.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο δικηγόρος με ειδίκευση στο εμπράγματο δίκαιο εργάζεται στις αίθουσες των δικαστηρίων ή σε δικηγορικά γραφεία όπου προσπαθεί να διευθετήσει συγκρούσεις και διαμάχες. Εργάζεται μόνος του ή συνεργάζεται με άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες για να συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τις πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να υπερασπιστεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη θέση των πελατών του.

Συχνά αντιμετωπίζει ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται σε μεγάλη ένταση και άγχος, να είναι θυμωμένοι, δυσαρεστημένοι ή ακόμα και επιθετικοί. Επίσης, αναγκάζεται να εργάζεται πολλές ώρες στο σπίτι του, μελετώντας τις δικογραφίες, γεγονός που του προκαλεί αρκετή κούραση. Αν χρειαστεί, μετακινείται σε χώρους που σχετίζονται με την υπόθεση που έχει αναλάβει, για να σχηματίσει ολοκληρωμένη άποψη.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:

Πρέπει να διαθέτει οξύνοια, διορατικότητα, αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία και μεγάλη ευχέρεια στον προφορικό αλλά και στο γραπτό λόγο. Επίσης, πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να είναι δραστήριος, μεθοδικός, επινοητικός και να διακρίνεται για την αναλυτική και συνθετική του σκέψη.

Οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, η φαντασία, οι γνώσεις ψυχολογίας καθώς και οι επικοινωνιακές ικανότητες, τον βοηθούν πολλές φορές στην άσκηση των καθηκόντων του. Επίσης, πρέπει να διαθέτει ακέραιο χαρακτήρα, επιμονή, υπομονή, ψυχική αλλά και σωματική αντοχή. Τέλος, απαραίτητη θεωρείται η δεξιότητα στην χρήση Η/Υ καθώς και η γνώση ξένων γλωσσών.

Ο Δικηγόρος της ειδίκευσης αυτής, πέραν των ιδιαίτερων προσωπικών χαρακτηριστικών και ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσει σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές.

Σπουδές:

Νομικές σπουδές μπορούν να γίνουν στα τμήματα Νομικής των Α.Ε.Ι.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Οι πτυχιούχοι είναι απαραίτητο να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές, σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στο Αστικό Δίκαιο, όπου εξετάζονται επιμέρους θεματικές που αφορούν και στο Εμπράγματο Δίκαιο.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται ως νομικός σύμβουλος σε οργανισμούς, εταιρείες και επιχειρήσεις, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε ΝΠΔΔ, σε ΝΠΙΔ, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε συνδικάτα ή άλλες οργανώσεις. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικηγορικό γραφείο μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους του, διεκπεραιώνοντας τις υποθέσεις των πελατών του.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί στο δικαστικό ή εισαγγελικό κλάδο, μετά από σχετικές εξετάσεις ή διαγωνισμούς που προκηρύσσει το υπουργείο Δικαιοσύνης. Επίσης, μπορεί να αναπτύξει συνεργασία με εκδοτικούς οίκους και να ασχοληθεί με τη συγγραφή νομικών βιβλίων αναφορικά με το εμπράγματο δίκαιο.

Τέλος, μπορεί να εργαστεί ως νομικός σύμβουλος σε διαδικτυακό δικηγορικό γραφείο, παρουσιάζοντας υποδείγματα δικογράφων on line και παρέχοντας νομικές συμβουλές. Τέλος, μπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτικός μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)