Δικηγόρος με ειδίκευση στην Δίκαιο Αέρος και στο Διαστημικό Δίκαιο

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η νομική υποστήριξη, αλλά και η εκπροσώπηση και η υπεράσπιση φυσικών και νομικών προσώπων σε θέματα που σχετίζονται με το νομικό καθεστώς του εναέριου χώρου είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο αναλαμβάνει τη νομική υποστήριξη των πελατών του σε ένα μεγάλο φάσμα υποθέσεων τόσο στο πεδίο του δημοσίου διεθνούς αεροπορικού δικαίου όσο και στο ιδιωτικό αεροπορικό δίκαιο.

Έχοντας γνώση του διεθνούς νομικού πλαισίου της εναέριας κυκλοφορίας, αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν διεθνείς οργανισμούς πολιτικής αεροπορίας, θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, ζητήματα αναφορικά με τα αεροσκάφη και την επιτρεπτή πορεία τους σε εθνικό και διεθνή εναέριο χώρο κ.ά. Επίσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ασχολείται με θέματα που αφορούν τις ραδιοεπικοινωνίες, τους σκοπούς και το ισχύον νομικό καθεστώς σε περιπτώσεις παραβιάσεων από μυστικές υπηρεσίες κρατών κ.τ.λ.

Επιπλέον, είναι δυνατόν να αναλαμβάνει υποθέσεις, σε σπάνιες βέβαια περιπτώσεις, που σχετίζονται με το θεσμικό πλαίσιο του διαστήματος και εντάσσονται στο διαστημικό δίκαιο. Παράλληλα, αναφορικά με το ιδιωτικό αεροπορικό δίκαιο, ασχολείται με συμβάσεις αέριας μεταφοράς προσώπων και πραγμάτων, καθώς και με την ασφαλιστική κάλυψη των σχετικών κινδύνων.

Ειδικότερα, αναλαμβάνει συμβάσεις διαχείρισης και οικονομικής χρησιμοποίησης αεροσκάφους (συμβάσεις μίσθωσης ή παροχής της χρήσης αεροσκάφους προς εκτέλεση άλλων αεροπορικών εργασιών), συμβάσεις και προετοιμασία εγγράφων παραγγελίας μεταφοράς και συμβάσεις ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης του εναέριου μεταφορέα προσώπων (επιβατών, κυβερνήτη και πληρώματος) ή πραγμάτων (εμπράγματα δικαιώματα πάνω στο αεροσκάφος).

Τέλος, σε περιπτώσεις αντιδικιών που αφορούν στο καθεστώς της εμπορικής αεροπλοΐας στην Ελλάδα, παρέχει νομικές συμβουλές στους πελάτες του όσον αφορά τις δυνατότητες επίλυσης της υπόθεσής τους μέσω άλλου εξώδικου τρόπου, αλλά και διαπραγματεύεται με την αντίπαλη πλευρά (αντίδικους), προκειμένου να επιτευχθεί μια συμβιβαστική λύση και να αποφευχθεί η προσφυγή στα δικαστήρια.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο χρησιμοποιώντας σύγχρονο εξοπλισμό (φαξ, Η/Υ κ.ά.). Δουλεύει μόνος του ή συνεργάζεται με άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες για την εκτέλεση ενός ορισμένου έργου. Η πολύωρη απασχόληση και η έντονη πνευματική κόπωση χαρακτηρίζουν την εργασία του. Τα καθήκοντά του είναι πολλά και απαιτείται καλός συντονισμός και προγραμματισμός, γεγονός που μπορεί να του προκαλέσει πρόσθετο άγχος και ένταση.

Οι υποθέσεις που αναλαμβάνει πρέπει να διεκπεραιώνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και με αποτελεσματικό τρόπο, γεγονός που τον φορτώνει με αρκετή ευθύνη και ένταση. Πολλές φορές, ενεργώντας ως νομικός σύμβουλος αεροπορικών εταιρειών και επιχειρήσεων, χρειάζεται να μετακινείται στο εξωτερικό, αλλά και να παρίσταται στα δικαστήρια.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:

Πρέπει να διαθέτει οξύνοια, διορατικότητα, αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία και μεγάλη ευχέρεια στον προφορικό αλλά και στο γραπτό λόγο. Επίσης, πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να είναι δραστήριος, μεθοδικός, επινοητικός και να διακρίνεται για την αναλυτική και συνθετική του σκέψη.

Οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, η φαντασία, οι γνώσεις ψυχολογίας καθώς και οι επικοινωνιακές ικανότητες, τον βοηθούν πολλές φορές στην άσκηση των καθηκόντων του. Επίσης, πρέπει να διαθέτει ακέραιο χαρακτήρα, επιμονή, υπομονή, ψυχική αλλά και σωματική αντοχή. Τέλος, απαραίτητη θεωρείται η δεξιότητα στην χρήση Η/Υ καθώς και η γνώση ξένων γλωσσών.

Ο Δικηγόρος της ειδίκευσης αυτής, πέραν των ιδιαίτερων προσωπικών χαρακτηριστικών και ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσει σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές.

Σπουδές:

Νομικές σπουδές μπορούν να γίνουν στα τμήματα Νομικής των Α.Ε.Ι.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Οι πτυχιούχοι είναι απαραίτητο να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές, σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό πάνω στο αεροπορικό δίκαιο, που αποτελεί διατομεακό γνωστικό αντικείμενο.

Για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ιδιωτικό Δίκαιο, όπου εξετάζονται θέματα από τη γενική θεωρία του εμπορικού δικαίου, καθώς και θέματα που σχετίζονται με τη χερσαία, θαλάσσια και εναέρια μεταφορά προσώπων και πραγμάτων, καθώς και την ασφαλιστική κάλυψη των σχετικών κινδύνων κ.α.

Επίσης, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στο Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο, όπου διδάσκονται εξειδικευμένα μαθήματα, όπως Ναυτικό και Αεροπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών, Δίκαιο Εταιριών κ.ά., ενώ στους φοιτητές εγχειρίζονται αποφάσεις των δικαστηρίων προς σχολιασμό.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται ως νομικός σύμβουλος σε αεροπορικές εταιρείες, οργανισμούς πολιτικής αεροπορίας και επιχειρήσεις ραδιοεπικοινωνιών, σε δημόσιες υπηρεσίες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε συνδικάτα ή άλλες οργανώσεις. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους του.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί στο δικαστικό κλάδο, εφόσον φοιτήσει στη Σχολή Δικαστών. Επίσης, μπορεί να αναπτύξει συνεργασία με εκδοτικούς οίκους και να ασχοληθεί με τη συγγραφή νομικών βιβλίων αναφορικά με το αεροπορικό και το διαστημικό δίκαιο.

Ακόμα, μπορεί να εργαστεί ως νομικός σύμβουλος σε διαδικτυακό δικηγορικό γραφείο, παρουσιάζοντας υποδείγματα δικογράφων on line και παρέχοντας νομικές συμβουλές. Τέλος, μπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτικός μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)