Δικηγόρος με ειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο δικηγόρος με ειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν τη ρύθμιση της συμπεριφοράς των σχέσεων μεταξύ των κρατών ή άλλων υποκειμένων του διεθνούς δικαίου (μεμονωμένα άτομα, Διεθνείς Οργανισμοί, Οικουμενικό Πατριαρχείο, Αγία Έδρα του Βατικανού κ.ά.).

Ειδικότερα, αναλαμβάνει τη νομική υποστήριξη των πελατών του σε ένα μεγάλο φάσμα υποθέσεων από το πεδίο του Διεθνούς Δικαίου, όπως εγκλήματα γενοκτονίας, παραβίαση διεθνών συνθηκών και συμβάσεων, πειρατείες, αεροπειρατείες, δουλεμπόριο, διακρατικές διαφορές, εγκλήματα πολέμου, παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων κ.ά.

Για παράδειγμα, αναλαμβάνει την εκπροσώπηση ατόμων που ασκούν προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στην Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων εναντίον κρατών που παραβιάζουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ακόμη, μελετά υποθέσεις που του ανατίθενται και αν κάποια από αυτές πρόκειται να εκδικαστεί σε διεθνές δικαστήριο, συλλέγει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την υπόθεση, διατυπώνει επιχειρήματα και αναπτύσσει στρατηγικές για την υπεράσπιση του πελάτη του. Τέλος, εκπροσωπεί τους πελάτες του ενώπιον αρχών ή οπουδήποτε αλλού εξουσιοδοτηθεί.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στο γραφείο του, αλλά παρουσιάζεται και στα διεθνή δικαστήρια για την υπεράσπιση των πελατών του. Εργάζεται μόνος του ή συνεργάζεται με άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες για να συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τις πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να υπερασπιστεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη θέση των πελατών του.

Πρόκειται για ένα επάγγελμα αρκετά δύσκολο και σύνθετο αφού χρειάζεται να βρίσκεται συνεχώς σε ετοιμότητα και διαρκή ένταση. Οι υποθέσεις που αναλαμβάνει πρέπει να διεκπεραιώνονται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και με αποτελεσματικό τρόπο, γεγονός που του προκαλεί και πρόσθετο άγχος. Χρειάζεται ακόμη να μετακινείται στο εξωτερικό για να εκπροσωπεί την πελατεία του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:

Πρέπει να διαθέτει οξύνοια, διορατικότητα, αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία και μεγάλη ευχέρεια στον προφορικό αλλά και στο γραπτό λόγο. Επίσης, πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να είναι δραστήριος, μεθοδικός, επινοητικός και να διακρίνεται για την αναλυτική και συνθετική του σκέψη.

Οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, η φαντασία, οι γνώσεις ψυχολογίας καθώς και οι επικοινωνιακές ικανότητες, τον βοηθούν πολλές φορές στην άσκηση των καθηκόντων του. Επίσης, πρέπει να διαθέτει ακέραιο χαρακτήρα, επιμονή, υπομονή, ψυχική αλλά και σωματική αντοχή. Τέλος, απαραίτητη θεωρείται η δεξιότητα στην χρήση Η/Υ καθώς και η γνώση ξένων γλωσσών.

Ο Δικηγόρος της ειδίκευσης αυτής, πέραν των ιδιαίτερων προσωπικών χαρακτηριστικών και ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσει σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές.

Σπουδές:

Νομικές σπουδές μπορούν να γίνουν στα τμήματα Νομικής των Α.Ε.Ι.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Οι πτυχιούχοι είναι απαραίτητο να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές, σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στο  Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται ως νομικός σύμβουλος σε διεθνείς οργανισμούς, εταιρείες και επιχειρήσεις, σε δημόσιες υπηρεσίες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε συνδικάτα ή άλλες οργανώσεις. Ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να διατηρεί γραφείο, μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους του.

Ακόμη, μπορεί να ακολουθήσει το δικαστικό κλάδο, εφόσον φοιτήσει στη Σχολή Δικαστών. Επίσης, μπορεί να αναπτύξει συνεργασία με εκδοτικούς οίκους και να ασχοληθεί με τη συγγραφή νομικών βιβλίων αναφορικά με το διεθνές δίκαιο.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως νομικός σύμβουλος σε διαδικτυακό δικηγορικό γραφείο, παρουσιάζοντας υποδείγματα δικογράφων on line και παρέχοντας νομικές συμβουλές. Τέλος, μπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτικός μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)