Δικηγόρος με ειδίκευση στην Ιστορία, Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία του Δικαίου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η μελέτη της ιστορίας, της φιλοσοφίας και της κοινωνιολογίας του δικαίου. Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος επαγγελματίας ασχολείται με τη μελέτη της Ελληνικής Πολιτικής και Συνταγματικής Ιστορίας, εμβαθύνοντας σε συγκεκριμένες περιόδους της ιστορίας του πολιτεύματός μας και διερευνώντας διάφορα συνταγματικά προβλήματα.

Επίσης, εξετάζει τις σχέσεις των νομικών προβλημάτων της λειτουργίας του πολιτεύματος με το πολιτικό τους υπόβαθρο. Δίνει έμφαση στη πλειονότητα των δικαίων στον ελλαδικό χώρο και αναζητά με συστηματικό τρόπο πηγές των αρχαίων ελληνικών δικαίων, προκειμένου να ανακαλύψει στοιχεία για τις μορφές αρχαίων πολιτευμάτων και τους χαρακτηριστικούς θεσμούς της πόλεως – κράτους. Ακόμη, είναι δυνατόν να ασχολείται με το δημόσιο και ιδιωτικό Ρωμαϊκό Δίκαιο και την ιστορική εξέλιξη των πολιτειακών θεσμών του ρωμαϊκού κράτους κατά τους δημοκρατικούς και αυτοκρατορικούς χρόνους, αλλά και τους θεσμούς των ευρωπαϊκών λαών στο πέρασμα του χρόνου.

Επιπλέον, εφόσον ενδιαφέρεται για τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία του δικαίου μελετά έννοιες όπως δίκαιο και ηθική, νομικός θετικισμός, δίκαιο και γλώσσα, ερμηνεία του νόμου, κάλυψη κενών και δικαστική δικαιοπλασία κ.ά. Δίνει ιδιαίτερη σημασία και έμφαση στην ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφίας του δικαίου μελετώντας τη ζωή και το έργο μεγάλων φιλοσόφων, όπως είναι οι σοφιστές, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, οι στωικοί, ο Αυγουστίνος, ο Θωμάς Ακινάτης ή ο Hobbes, ο Locke, ο Rousseau, ο Kant και ο Hegel. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενασχόληση με τη σύγχρονη αντιπαράθεση γύρω από τη δικαιοσύνη και τη γενική θεωρία των κανόνων δικαίου.

Όταν ο δικηγόρος έχει ειδικευτεί στην Κοινωνιολογία του Δικαίου ενδιαφέρεται, μελετά και αντιμετωπίζει το δίκαιο ως φαινόμενο της κοινωνικής ζωής του ανθρώπου και εξετάζει τη χρησιμότητα της κοινωνιολογίας του δικαίου μέσω κυρίως της εμπειρικής έρευνας. Τέλος, αντικείμενο της εργασίας του αποτελεί η διερεύνηση των κύριων θεωρήσεων, των βασικών μεθόδων και κυρίως των αιτιών της ποικιλίας των θεωριών και μεθόδων που έχουν δημιουργήσει σημαντικές διαμάχες γύρω από την ταυτότητα της κοινωνιολογίας ως επιστήμης και τη σχέση της με τις φυσικές επιστήμες.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται κυρίως σε γραφεία, βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, με σύγχρονο εξοπλισμό, μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες. Η πολύωρη απασχόλησή του και η έντονη πνευματική κόπωση χαρακτηρίζουν την εργασία του.

Τα καθήκοντά του είναι πολλά και απαιτείται καλός συντονισμός και προγραμματισμός, γεγονός που μπορεί να του προκαλέσει πρόσθετο άγχος και ένταση, ειδικά όταν έχει να παραδώσει κάποια έρευνα. Πολλές φορές χρειάζεται να μετακινείται σε διάφορες περιοχές της χώρας ή του εξωτερικού προκειμένου να συλλέξει στοιχεία για τις έρευνές του ή να συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:

Πρέπει να διαθέτει οξύνοια, διορατικότητα, αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία και μεγάλη ευχέρεια στον προφορικό αλλά και στο γραπτό λόγο. Επίσης, πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να είναι δραστήριος, μεθοδικός, επινοητικός και να διακρίνεται για την αναλυτική και συνθετική του σκέψη.

Οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, η φαντασία, οι γνώσεις ψυχολογίας καθώς και οι επικοινωνιακές ικανότητες, τον βοηθούν πολλές φορές στην άσκηση των καθηκόντων του. Επίσης, πρέπει να διαθέτει ακέραιο χαρακτήρα, επιμονή, υπομονή, ψυχική αλλά και σωματική αντοχή. Τέλος, απαραίτητη θεωρείται η δεξιότητα στην χρήση Η/Υ καθώς και η γνώση ξένων γλωσσών.

O Δικηγόρος της ειδίκευσης αυτής, πέραν των ιδιαίτερων προσωπικών χαρακτηριστικών και ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει, είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσει σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές.

Σπουδές:

Νομικές σπουδές μπορούν να γίνουν στα τμήματα Νομικής των Α.Ε.Ι.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Οι πτυχιούχοι είναι απαραίτητο να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές, σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ιστορία, Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία του Δικαίου.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται κυρίως σε ερευνητικά κέντρα ή σε εργαστήρια πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, σε διεθνείς οργανισμούς, σε δημόσιες υπηρεσίες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε συνδικάτα ή άλλες οργανώσεις. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας γραφείο μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους του.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί στο δικαστικό κλάδο, αφού φοιτήσει στη Σχολή Δικαστών. Επίσης, μπορεί να αναπτύξει συνεργασία με εκδοτικούς οίκους και να ασχοληθεί με τη συγγραφή νομικών βιβλίων αναφορικά με το τομέα ειδίκευσής του.

Τέλος, μπορεί να εργαστεί ως νομικός σύμβουλος σε διαδικτυακό δικηγορικό γραφείο, παρέχοντας νομικές συμβουλές on line. Τέλος, μπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτικός μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)