Διαχειριστής Μαρινών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η εποπτεία, η ασφάλεια και η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των μαρινών αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Ειδικότερα, ο διαχειριστής μαρινών φροντίζει για τις διαδικασίες ελλιμενισμού των σκαφών αναψυχής (γιοτ, κότερα, ιστιοπλοϊκά κ.ά.) στις θέσεις που έχουν χωροθετηθεί και ελέγχει τη σωστή τήρηση των θέσεών τους καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο ευθύνης του.

Ακόμη, μεριμνά για τον εφοδιασμό των σκαφών με καύσιμα (πετρέλαιο, αέριο κ.ά.), και νερό και φυλάσσει το χώρο ευθύνης του για να αποφεύγονται κλοπές, φθορές και άλλες ζημίες και προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν. Επίσης, φροντίζει για την προστασία του χώρου με τα κατάλληλα μέσα πυρασφάλειας προκειμένου να προλάβει ανεπιθύμητες καταστάσεις (π.χ. πυρκαγιά).

Συνεργάζεται με τους ιδιοκτήτες των σκαφών και παρέχει συμβουλές για την καθαριότητα και την αποφυγή πιθανής ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Τέλος, είναι υπεύθυνος για την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση της μαρίνας και εισπράττει τα τέλη ελλιμενισμού των σκαφών που καταπλέουν σε αυτή.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται κυρίως σε ανοιχτούς χώρους, με αυξημένες ευθύνες και αναπόφευκτο άγχος. Οι έντονοι ρυθμοί εργασίας προκαλούν κόπωση και άγχος. Εργάζεται με βάρδιες, μέρα και νύχτα και είναι εκτεθειμένος πολλές φορές σε άσχημες καιρικές συνθήκες (υγρασία, κρύο κ.ά.).

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο διαχειριστής μαρινών χρειάζεται να διαθέτει οργανωτικότητα, μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια προκειμένου να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες για όλα τα σκάφη που ελλιμενίζονται στο χώρο ευθύνης του.

Ακόμη, η γνώση ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικού υπολογιστή, αποτελούν απαραίτητα εφόδια για κάποιον που ενδιαφέρεται να κάνει καριέρα στο χώρο αυτό.

Σπουδές:
Δεν απαιτούνται ειδικές σπουδές για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Κάποια ταχύρρυθμα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης μπορεί να διοργανώνονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται ως υπάλληλος σε μαρίνες ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, σε γραφεία ναυτιλιακών πρακτόρων, σε ναυλωτές ή ναυλομεσίτες. Επίσης, μπορεί να ανοίξει τη δική του επιχείρηση μισθώνοντας κάποια μαρίνα.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)