Δημοσιογράφος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η ανάπτυξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ), ιδιαίτερα των ηλεκτρονικών, έχει προαγάγει το επάγγελμα του δημοσιογράφου στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας. Αν και τα μέσα που διαθέτει σήμερα για να εξασκήσει το επάγγελμά του είναι τα πλέον σύγχρονα (ιδιαίτερα με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών εντύπων στο Internet να αποτελεί την αιχμή τους), ο χαρακτήρας της αποστολής του παρέμεινε και θα παραμείνει αναλλοίωτος: σκοπός του είναι η ενημέρωση της κοινής γνώμης με την παροχή -όσο αυτό είναι δυνατό- αντικειμενικής πληροφόρησης στους πολίτες.

Η διαδικασία που ακολουθεί για να παρουσιάσει την είδηση ξεκινά από τη συγκέντρωση των πληροφοριών, την εύρεση επιπρόσθετων στοιχείων -πιθανώς από αρχειακό υλικό- που θα τον βοηθήσουν στην παρουσίαση ή στην ανάδειξή της. Έπειτα, διασταυρώνει τα δεδομένα, τα επεξεργάζεται αναλύοντας ή συνθέτοντάς τα, ώστε να τους δώσει τη μορφή και το περιεχόμενο που θα τα κάνει να είναι ελκυστικά στο αναγνωστικό ή τηλεοπτικό κοινό ή στους ακροατές του.

Το επάγγελμα του δημοσιογράφου αποτελεί γενική ενότητα, η οποία όμως εξειδικεύεται περαιτέρω στους χώρους εργασίας. Αφενός, υπάρχει η διάκριση ανάμεσα σε εσωτερικούς συντάκτες και σε ρεπόρτερ. Οι πρώτοι ασχολούνται με την επιμέλεια και την ανάδειξη των κειμένων που γράφουν οι ρεπόρτερ, οι οποίοι έχουν προηγουμένως συγκεντρώσει τις πληροφορίες για την είδηση.

Οι ρεπόρτερ μπορεί να ακολουθούν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στην αναζήτηση της είδησης (πολιτικό, αστυνομικό, διπλωματικό, καλλιτεχνικό, ελεύθερο, εργατικό, οικονομικό, τεχνολογικό ή αθλητικό ρεπορτάζ). Αφετέρου, ο δημοσιογραφικός λόγος μπορεί να διακριθεί σε επιμέρους τομείς (ρεπορτάζ, σχόλιο, συνέντευξη, άρθρο, έρευνα), στους οποίους αναδεικνύονται όσοι έχουν κλίση σε κάποιο από αυτά.

Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι παρά τις αλλαγές που επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες, η διάκριση σε επιμέρους τομείς παραμένει σχεδόν η ίδια, η οποία έχει ως άξονα αναφοράς την έντυπη δημοσιογραφία.

Συνθήκες Εργασίας:
Το «κυνήγι της είδησης» δεν έχει ωράριο, είναι επίπονο και συνοδεύεται από μεγάλη ένταση και άγχος. Είτε εργάζεται στα γραφεία τού μέσου επικοινωνίας όπου απασχολείται, είτε βρίσκεται σε εξωτερικούς χώρους για να καλύψει ένα θέμα, συχνά παλεύει με το χρόνο για να παρουσιάσει την είδηση ή για να αντιμετωπίσει το διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να βρεθεί σε αποστολή στο εξωτερικό, προσπαθώντας να παρουσιάσει ένα θέμα, αλλά όταν η κατάσταση εκεί είναι εμπόλεμη αντιμετωπίζει κινδύνους που απειλούν ακόμα και τη ζωή του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Το προσόν που πρέπει να τον διακρίνει είναι η ακεραιότητα του χαρακτήρα του και η διάθεσή του να παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση. Η ευρύτερη μόρφωση και καλλιέργεια αλλά και η ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο θα τον βοηθήσουν να αναδειχτεί στο χώρο του.

Απαιτείται να έχει διαρκή ενημέρωση αλλά και την ικανότητα να επισημαίνει τα θέματα που αναφύονται, ώστε να τα αναλύει και να τα προβάλει.

Ωστόσο, επειδή ασκεί έλεγχο μέσω της τέταρτης εξουσίας θα πρέπει να υπομένει και να αντιμετωπίζει τυχόν επιθέσεις και να διακρίνεται από την καθαρότητα των λόγων και των πράξεών του.

Σπουδές:

Βασικές Σπουδές στο επάγγελμα του Δημοσιογράφου προσφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Πρέπει να τονιστεί, ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο, ότι στο επάγγελμα του δημοσιογράφου μπορεί να διακριθεί και κάποιος που είναι πτυχιούχος άλλης πανεπιστημιακής σχολής, αρκεί να εργαστεί σε κάποιο Μ.Μ.Ε. και να μαθητεύσει κοντά σε παλιότερους επαγγελματίες.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί στον ημερήσιο, περιοδικό και ηλεκτρονικό Τύπο, στη ραδιοφωνία, στην τηλεόραση, σε υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ