Δάσκαλος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η πρώτη επαφή του παιδιού με το περιβάλλον του σχολείου μέσω οργανωμένων μαθημάτων γίνεται στο Δημοτικό Σχολείο και αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη να του δώσει τα απαραίτητα εφόδια για τη στοιχειώδη εκπαίδευση και την κοινωνική του ανάπτυξη και ένταξη είναι ο δάσκαλος. Με αυτά ως δεδομένα, γίνεται αντιληπτό πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει ο δάσκαλος στη μετέπειτα μορφωτική κυρίως αλλά και κοινωνική εξέλιξη του μικρού παιδιού (6-12 ετών).

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν υπάρχει εξειδίκευση ως προς το γνωστικό αντικείμενο για το δάσκαλο, καθώς διδάσκει ανάγνωση και γραφή, βασικές έννοιες μαθηματικών, γεωγραφίας, φυσικού κόσμου, ιστορίας και θρησκείας. Παράλληλα, φροντίζει οι μαθητές του να έχουν ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης, ελέγχει την επίδοσή τους και ευθύνεται για την τακτική φοίτηση, την πειθαρχία και την πρόοδό τους.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ενημερώνει τους γονείς των μαθητών, οργανώνει ποικίλες σχολικές δραστηριότητες (θεατρικές παραστάσεις κ.λπ.) και αρκετές φορές του ανατίθεται η επιμέλεια της καλής εμφάνισης του σχολείου σε δημόσιες εκδηλώσεις (παρελάσεις κ.λπ.).

Συνθήκες Εργασίας:
Ο χώρος εργασίας του είναι το σχολείο, όπου αναλαμβάνει κατά κανόνα μία από τις έξι συνολικά τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, έχοντας καθημερινή παρουσία επί 5 ή 6 ώρες. Σε μικρά ή απομακρυσμένα χωριά, όμως, παρατηρείται το φαινόμενο να εργάζεται σε περισσότερες από μία τάξεις (μονοθέσια, διθέσια κ.λπ.), λόγω έλλειψης μαθητών.

Η εργασία του ωστόσο δεν ολοκληρώνεται στο σχολείο, αλλά συνεχίζεται στο σπίτι του, όπου προετοιμάζει τα μαθήματα της επομένης ημέρας και ελέγχει τα γραπτά των μαθητών του. Στα αρνητικά του επαγγέλματος καταγράφεται και το ότι διορίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε περιοχές που βρίσκονται μακριά σε σχέση με τον τόπο κατοικίας, ενώ στα θετικά η μεγάλης διάρκειας διακοπές του (Χριστούγεννα – Πάσχα – καλοκαίρι) καθώς και η μείωση των διδακτικών του ωρών, όσο ανέρχεται ιεραρχικά.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγάπη για τα παιδιά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτόν που θα ακολουθήσει το επάγγελμα του δασκάλου. Πρέπει επίσης να είναι άρτια καταρτισμένος, έχοντας παιδαγωγικές αντιλήψεις που συμβαδίζουν με την εξέλιξη της κοινωνίας στον 21ο αιώνα, όπως και την ικανότητα να μεταδίδει τις γνώσεις του απλά και κατανοητά στους μικρούς μαθητές του.

Επειδή, συνήθως, οι τάξεις είναι πολυάριθμες, είναι αναγκαίο να συνδυάζει τη μάθηση με την πειθαρχία, να εμπνέει σεβασμό αλλά και εκτίμηση προς το πρόσωπό του, να έχει υπομονή, κατανόηση αλλά και φαντασία στις διδακτικές μεθόδους ώστε να «αιχμαλωτίζει» τους μαθητές του.

Πρέπει, επίσης, είναι προσιτός και συνεργάσιμος προκειμένου να αντιμετωπίζει και να βοηθά στην επίλυση προβλημάτων και στην κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών του που είναι μικρής ηλικίας.

Σπουδές:
Για να γίνει κάποιος δάσκαλος πρέπει να σπουδάσει στα  Παιδαγωγικά τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί:
1. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική.
2. Στη λαϊκή επιμόρφωση.
3. Σε ερευνητικά κέντρα.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ