Γυμναστής Φυσικής Δραστηριότητας και Άθλησης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο σχεδιασμός, η καλλιέργεια, η ενθάρρυνση, η υποστήριξη, η ανάπτυξη και η προαγωγή προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας και άθλησης για όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Συγκεκριμένα, ο γυμναστής φυσικής δραστηριότητας και άθλησης ασχολείται με την αύξηση και τη βελτίωση του επιπέδου της φυσικής δραστηριότητας, προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση της σωματικής και της ψυχικής υγείας.

Η φυσική δραστηριότητα περιλαμβάνει όλες τις μορφές ενεργητικού παιχνιδιού, αθλημάτων, χορού και άσκησης, καθώς και ενεργητικής μετακίνησης (βάδισμα, ποδήλατο) και καθημερινές εργασίες ρουτίνας (δουλειές του σπιτιού, δουλειές του κήπου κ.ά.). Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσει σε τοπικό και εθνικό επίπεδο προγράμματα συμμετοχής σε φυσικές δραστηριότητες που έχουν στόχο την προαγωγή ενός υγιεινού και ενεργητικού τρόπου ζωής.

Ακόμη, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς (δήμους, σχολεία κ.ά.) οργανώνει διαλέξεις και μαθήματα με σκοπό τη γνωριμία των ανθρώπων, ιδιαίτερα των νέων, με νέα αθλήματα ή δραστηριότητες και την υιοθέτηση συνηθειών που καλλιεργούν ένα φυσικό και ενεργητικό τρόπο ζωής. Η νεαρή ηλικία είναι μια κρίσιμη περίοδος για την υιοθέτηση συνηθειών που σχετίζονται με την μετέπειτα ενήλικη ζωή, γι’ αυτό και πρέπει να παρακινούνται τα παιδιά να συμμετέχουν σε προγράμματα άθλησης, ακόμη και με τη μορφή ήπιας άσκησης για προσωπική υγεία και ευεξία.

Ιδιαίτερο αντικείμενο της εργασίας του αποτελεί η σύγκριση του επιπέδου της φυσικής δραστηριότητας των αγοριών και των κοριτσιών στη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας καθώς και η συσχέτιση διαφόρων ασθενειών (π.χ., παχυσαρκία), με την έλλειψη φυσικής άσκησης και υγιεινού τρόπου ζωής. Τέλος, συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες (ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, φυσιοθεραπευτές κ.ά.) προκειμένου να διευκολύνεται στο έργο του.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο γυμναστής φυσικής δραστηριότητας και άθλησης εργάζεται σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους (στάδια, γήπεδα, αθλητικούς χώρους αναψυχής, γυμναστήρια, αίθουσες διδασκαλίας κ.ά.), όπου οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με την ποιότητα των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους. Σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, η εργασία του συναντά αρκετά εμπόδια, γεγονός που του προκαλεί άγχος και ένταση.

Εργάζεται με βάση το ωράριο του φορέα στον οποίο απασχολείται και συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες για την εκτέλεση της εργασίας του. Όταν απασχολείται στο χώρο της εκπαίδευσης εργάζεται για πολλές ώρες όρθιος γυμνάζοντας τους μαθητές του. Λόγω της φύσης του επαγγέλματος και της συνεχούς σωματικής άσκησης απαιτείται ιδιαίτερα προσεκτικός για να αποφεύγονται τραυματισμοί που μπορεί να προκαλέσουν διάφορα προβλήματα στην υγεία του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να αγαπά τη φύση και τον άνθρωπο, τον αθλητισμό και την άσκηση, να είναι υγιής και να έχει καλή σωματική διάπλαση. Ακόμη, χρειάζεται να διαθέτει πολύ καλή φυσική κατάσταση, επαγγελματική ευσυνειδησία, συνέπεια, επινοητικότητα, επιμονή, υπομονή, να είναι ψύχραιμος, μεθοδικός, οργανωτικός και παρατηρητικός.

Επίσης πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να διαθέτει σωματική και ψυχική αντοχή και να έχει οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες. Στην περίπτωση της ενασχόλησης με τη διδασκαλία απαιτείται μεταδοτικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες, ευγένεια, κατανόηση και πνεύμα συνεργασίας.

Στα καθηκοντά του περιλαμβάνονται ακόμη η εμψύχωση και η στήριξη των αθλουμένων, ώστε να ολοκληρώνουν με επιτυχία το πρόγραμμα εκγύμνασής τους. Η καλή γνώση ξένων γλωσσών και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρούνται χρήσιμα εφόδια για την άσκηση του επαγγέλματος.

Σπουδές:

Σπουδές παρέχονται στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Α.Ε.Ι.: Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Απαραίτητα είναι σε μεταπτυχιακό επίπεδο τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε γνωστικά αντικείμενα, όπως:  «Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής» που προσφέρει το τμήμα  Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ., «Φυσική Δραστηριότητα και Αθλητική Αναψυχή» που προσφέρει το τμήμα  Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε διάφορους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συλλόγους, γυμναστήρια, ομοσπονδίες, οργανισμούς, υπουργεία (π.χ., υφυπουργείο Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς), επιχειρήσεις, δήμους κ.ά., ή ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικό του γυμναστήριο.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στα σχολεία ειδικής αγωγής προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Τέλος, μπορεί να εργαστεί ως τεχνικός σύμβουλος ή επιστημονικός συνεργάτης σε αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)