Γραφίστας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Είναι ο δημιουργός της έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, που με τη σαφήνεια και την πειθώ του εικαστικού του μηνύματος προβάλλει στο κοινό προϊόντα και υπηρεσίες. Ανάλογα με τη χρήση αυτού που πρόκειται να σχεδιάσει κάθε φορά και που μπορεί να είναι: διαφημιστικές καταχωρήσεις, εξώφυλλα βιβλίων, διαφημιστικά φυλλάδια, ιστοσελίδες, ηλεκτρονικές εκδόσεις κ.λπ., δημιουργεί διάφορα προσχέδια και τα υποβάλλει προς έγκριση.

Αφού γίνει η επιλογή του τελικού προσχεδίου, διεκπεραιώνει την εργασία. Στην εποχή μας με την εκτεταμένη χρήση των Η/Υ το επάγγελμα του γραφίστα είναι από τα πλέον σύγχρονα και του προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για να υλοποιήσει δημιουργικά τις ιδέες του.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου και περιβάλλον ευχάριστο. Παρ’όλα αυτά, η συνεχής προσπάθειά του για καλύτερο δημιουργικό αποτέλεσμα, όπως και τα χρονικά περιθώρια, που πολλές φορές έχει για την ολοκλήρωση μιας δουλειάς, είναι στοιχεία που τον καταπονούν σωματικά και πνευματικά. Προβλήματα επίσης μπορεί να του δημιουργηθούν στην όραση από την πολύωρη χρήση του Η/Υ.

Τέλος, η χρησιμοποίηση χημικών ουσιών κατά τη διαδικασία εμφάνισης των φιλμ, είναι δυνατό να του προκαλέσει δερματικές παθήσεις. Το ωράριό του είναι κανονικό, συχνά όμως παρατείνεται ιδιαίτερα όταν εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η δημιουργική διάθεση, η φαντασία, η μεθοδικότητα και η υπομονή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του γραφίστα. Πρέπει να έχει μεγάλη ευχέρεια στη χρήση του Η/Υ, καθώς και άριστη γνώση όλων των γραφιστικών προγραμμάτων. Επίσης, οι γνώσεις ψυχολογίας, κοινωνιολογίας και μάρκετινγκ διευκολύνουν το έργο του.

Σπουδές:
Σπουδές στο σχετικό αντικείμενο μπορούν να γίνουν στο Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τομείς Απασχόλησης:

Μπορεί να εργαστεί σε διαφημιστικές εταιρείες, δημιουργικά γραφεία, τυπογραφεία, εφημερίδες, περιοδικά, εργαστήρια γραφικών τεχνών, καλλιτεχνικά εργαστήρια, εκδοτικούς οίκους, τηλεοπτικούς σταθμούς, τεχνικά γραφεία, ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού αποκτήσει παιδαγωγική κατάρτιση, όπως επίσης και ως ελεύθερος επαγγελματίας, δημιουργώντας το δικό του γραφείο.

Μπορεί, επίσης, να εργαστεί σε κρατικά τυπογραφεία και σε υπουργεία ή οργανισμούς, όπου λειτουργούν υπηρεσίες εκδόσεων. Η εισβολή της πληροφορικής στην τεχνολογία των γραφικών τεχνών την τελευταία δεκαετία μετέτρεψε τη μορφή του κλάδου σε ένα δυναμικό και ραγδαία εξελισσόμενο χώρο, «δύσκολο» και «αφιλόξενο» πλέον για όσους δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ