Βοηθός Νοσηλευτή

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο βοηθός νοσηλευτή προετοιμάζει τον ασθενή για ιατρικές εξετάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή της προϊσταμένης νοσοκόμας ή του υπεύθυνου νοσηλευτή στο νοσοκομείο ή την κλινική.

Συνθήκες Εργασίας:
Συνήθως εργάζεται κάτω από δύσκολες συνθήκες και μεγάλη ένταση, αντιμετωπίζοντας πολλές φορές καταστάσεις που προϋποθέτουν μεγάλη ψυχική αντοχή. Αντιμετωπίζει ανθυγιεινές συνθήκες, ενώ η επαφή του με ασθενείς αρκετές φορές δημιουργεί κίνδυνο μόλυνσης από ασθένειες και επομένως πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας. Ο βοηθός νοσηλευτή, εργάζεται κάτω από τις οδηγίες και εντολές του θεράποντα γιατρού, του επικεφαλής νοσηλευτή/τριας ή της προϊσταμένης νοσοκόμας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι φιλικός και ανθρώπινος, πρόθυμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του, ευγενικός και υπομονετικός, συνεργάσιμος, δραστήριος, προσεκτικός και διακριτικός. Επίσης, πρέπει να έχει επιμελημένη εμφάνιση, να ακολουθεί τις οδηγίες και εντολές των γιατρών και να είναι ανεκτικός σε ουσίες που πιθανόν να του δημιουργούν αλλεργία.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) στην ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών.  Καθώς επίσης και στα δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

Τομείς Απασχόλησης:
Ο βοηθός νοσηλευτή μπορεί να εργαστεί σε νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας αλλά και σε σπίτια, κατόπιν συμφωνίας με τους οικείους του ασθενή. Οι προοπτικές απασχόλησης διαγράφονται αρκετά θετικές λόγω της υψηλής ζήτησης του επαγγέλματος.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ