Βιογράφος (σε πραγματικό χρόνο)

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η συλλογή στοιχείων για τη ζωή των πελατών του και η σύνταξη ενός αποδεκτού profile, που μπορεί να έχει ποικίλες μορφές. Ασχολείται με τη συγκέντρωση των λεπτομερειών της καθημερινής ζωής των πελατών του, την επεξεργασία τους, τη σύνταξη ή ενημέρωση του βιογραφικού τους σημειώματος, ώστε να είναι πλήρες, ελεγχόμενο και διαρκώς ενημερωμένο, καθώς και με την πιθανή δημοσίευσή του στο διαδίκτυο.

Ο βιογράφος αναπτύσσει συνεργασία με δημόσια πρόσωπα ή επιχειρηματίες με έντονη καθημερινή δραστηριότητα και πολλές υποχρεώσεις. Παράλληλα, είναι δυνατόν να ασχολείται με τη σύνταξη της βιογραφίας σημαινόντων προσώπων της καλλιτεχνικής και της πολιτικής ζωής της χώρας με συνεντεύξεις και παρακολούθηση της καθημερινής τους ζωής. Σε κάθε περίπτωση, η πελατεία του είναι «εκλεπτυσμένη» και είναι ευνόητο ότι δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε πολλά πρόσωπα ταυτόχρονα.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο βιογράφος εργάζεται σε γραφείο, πιθανόν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά έχει και αρκετές συναντήσεις με τους πελάτες του. Λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας και των υπηρεσιών διαδικτύου, ένα μέρος της δουλειάς του μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως. Σε περιπτώσεις σύνταξης βιογραφιών, απαιτείται συστηματική έρευνα, συλλογή πληροφοριών και φωτογραφικού υλικού και συνεντεύξεις με τον κύκλο των συγγενών, φίλων και συνεργατών του πελάτη του. Στην περίπτωση που έχει αναλάβει και την προώθηση και εμπορική εκμετάλλευση της δουλειάς του έχει συναντήσεις με εκδότες και χορηγούς.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να έχει άριστη γνώση της γλώσσας και ευχέρεια στον προφορικό και το γραπτό λόγο, επικοινωνιακές δεξιότητες, ευστροφία, κριτική ικανότητα, να χειρίζεται πολύ καλά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπως και γνώση της μεθοδολογίας της έρευνας και ευρύ δίκτυο γνωριμιών. Ακόμη, πρέπει να διαθέτει συνέπεια, οργάνωτικότητα, προγραμματισμό, ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε διάφορες συνθήκες εργασίας.

Επίσης, χρειάζεται να μετακινείται και να εργάζεται χωρίς συγκεκριμένο ωράριο. Τέλος, η επαγγελματική ευσυνειδησία, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων και ο σεβασμός στην ιδιωτική ζωή του βιογραφούμενου είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.

Σπουδές:
Στη χώρα μας δεν παρέχονται σπουδές αποκλειστικά στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Πάντως για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται συνδυασμός γνώσεων από το πεδίο της φιλολογίας, της πληροφορικής, του θεάτρου και του κινηματογράφου (ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της σύνταξης βιογραφιών προσώπων του καλλιτεχνικού χώρου), των δημοσίων σχέσεων και του μάρκετινγκ.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Συνήθως εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας και συνεργάζεται κυρίως με δημόσια πρόσωπα, που έχουν να επιδείξουν σημαντικό έργο σε κάποιον τομέα της επιστήμης ή της τέχνης. Οι απολαβές του εξαρτώνται από την ποιότητα της δουλειάς του, αλλά και από τη συμφωνία που έχει κάνει με τους πελάτες του.

Συνήθως, στις περιπτώσεις της εμπορικής εκμετάλλευσης της βιογραφίας κάποιων σημαντικών προσώπων, ο βιογράφος πληρώνεται με ποσοστά από τις πωλήσεις των σχετικών βιβλίων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)