Αρχιτέκτονας Μηχανικός Προστασίας Μνημείων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η μελέτη, η προστασία, η συντήρηση, η αποκατάσταση και η ανάδειξη της σημασίας των αρχιτεκτονικών μνημείων και των ιστορικών συνόλων της χώρας. Ειδικότερα, ο αρχιτέκτονας προστασίας μνημείων ασχολείται με τη μελέτη των υλικών των ιστορικών κατασκευών, εξετάζει ζητήματα παθολογίας και εφαρμόζει τεχνικές στερέωσης, συντήρησης και αποκατάστασης.

Ακόμη, αναλύει, τεκμηριώνει, καταγράφει και αποτυπώνει με τοπογραφικές μεθόδους μνημεία, ιστορικά σύνολα και έργα τέχνης. Επίσης, μελετά την ιστορία της αρχιτεκτονικής και της εξέλιξης των οικισμών και των πόλεων, επεξεργάζεται τη μηχανική της τοιχοποιίας και την τεχνολογία των οικοδομικών υλικών, εξετάζει τη στατική και τη σεισμική συμπεριφορά ιστορικών κατασκευών, παρακολουθεί διαχρονικά τις παραμορφώσεις ιστορικών κατασκευών και του περιβάλλοντα χώρου, και τη γενικότερη παθολογία που οφείλεται στο έδαφος και τις θεμελιώσεις.

Εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους, όπως η φωτογραμμετρία, τα πληροφορικά συστήματα χώρου, η φωτοερμηνεία και η τηλεπισκόπηση για τη μελέτη των ιστορικών κατασκευών και την τεκμηρίωση του μνημειακού πλούτου. Ακόμη, μπορεί να είναι εξειδικευμένος σε συγκεκριμένα οικοδομικά υλικά, όπως η πέτρα, το ξύλο, ο ασβέστης κ.ά., και σε αντίστοιχες τεχνικές συντήρησης ή σε διαφορετικά δομικά συστήματα, όπως το γοτθικό, η οχυρωματική αρχιτεκτονική ή η παραδοσιακή αρχιτεκτονική των ελληνικών μνημείων κ.α.

Επιπλέον, μελετά το δίκαιο, τη νομοθεσία και επιχειρεί να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο τα ποικίλα θεσμικά προβλήματα για την προστασία και τη συντήρηση μνημείων και έργων τέχνης σε αρχαιολογικούς, μουσειακούς και άλλους χώρους. Τέλος, συμμετέχει ενεργά στην οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση πολιτισμικών προγραμμάτων για την αξιοποίηση και την προβολή μνημείων πολιτισμού με χρήση πολυμέσων και νέων τεχνολογιών.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο, όπου δημιουργεί αρχιτεκτονικά σχέδια και μελέτες για την προστασία μνημείων. Επίσης, πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά μνημεία, προγραμματίζει φωτογραμμετρικές λήψεις και γεωδαιτικές μετρήσεις στο ύπαιθρο και επιβλέπει την υλοποίηση των διαδικασιών συντήρησης και αποκατάστασης που έχει σχεδιάσει.

Εργάζεται μόνος του, αλλά μπορεί να συνεργάζεται και με άλλους επιστήμονες, όπως αρχαιολόγους, ιστορικούς τέχνης, εφόρους αρχαιοτήτων, χημικούς, μηχανικούς περιβάλλοντος κ.ά. Συχνά χρειάζεται να παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια και να πραγματοποιεί επαγγελματικά ταξίδια για την προστασία και αποκατάσταση ιστορικών κέντρων, παραδοσιακών οικισμών και έργων τέχνης.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται ικανότητα στο σχέδιο, καλλιτεχνική ευαισθησία, δημιουργικότητα, παρατηρητικότητα, και γνώση μεθόδων στατικής και δυναμικής ανάλυσης των ιστορικών κατασκευών. Επίσης, χρειάζεται ευαισθησία και ενδιαφέρον για θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την προστασία του.

Ακόμα, απαιτείται πολύ καλή γνώση των υλικών και των τεχνολογιών συντήρησης, γνώσεις πυροπροστασίας τω ιστορικών κτιρίων και συνόλων, γνώση της νομοθεσίας και συνέπεια στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Απαραίτητη, ακόμα, είναι η δεξιότητα στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή που αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στη δουλειά του, καθώς και η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών.

Σπουδές:

Βασικές Σπουδές στο επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού προσφέρονται στα αντίστοιχα πολυτεχνικά τμήματα  των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Η μελέτη, η προστασία, η συντήρηση, η αποκατάσταση και η ανάδειξη της σημασίας των αρχιτεκτονικών μνημείων και των ιστορικών συνόλων αποτελεί ειδίκευση των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών μέσα από αντίστοιχα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Τομείς Απασχόλησης:

Μπορεί να απασχοληθεί στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, σε υπουργεία, σε οργανισμούς, σε τεχνικές εταιρείες ή ως ελεύθερος επαγγελματίας. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι προοπτικές απασχόλησης για τους αρχιτέκτονες μηχανικούς δεν είναι ιδιαίτερα θετικές, ενώ η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην προστασία μνημείων δημιουργεί εναλλακτικές επαγγελματικές διεξόδους, ιδιαίτερα στον τομέα της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στο σχεδιασμό μελετών, τη συντήρηση και την αποκατάσταση ιστορικών μνημείων και την παραγωγή νέας γνώσης.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ